به گزارش هنرآنلاین، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود در این نشست که با حضور اعضای کمیته فنی موسیقی و مسئول امور هنری برگزار شد، گفت: هدف از تشکیل این کمیته در شهرستان تسریع در امور مربوط به موسیقی و نگاه کارشناسانه آثار متقاضیان برای اجرای کنسرت های موسیقی در شهرستان است تا به صورت تخصصی کارها برای اجرا بازبینی، نظر کمیته اجرا اعلام و سپس به استان برای نهایی شدن و صدور مجوز ارسال شود.

عباسعلی آشوری در این نشست که برای مشخص شدن اعضاء کمیته فنی موسیقی در سال جدید برگزار شد در خصوص اجراهای موسیقی پاپ و سنتی در شهرستان شاهرود، افزود: اعضای کمیته فنی تلاش کنند در انتخاب آثار متقاضیان برای اجرای موسیقی، آثار ارزشی و فاخر برای نشاط جامعه و خانواده ها مد نظر قرار گیرد.

اعضای کمیته فنی موسیقی شاهرود نیز در این نشست پیشنهادات خود را برای هرچه بهتر اجرای موسیقی در شهرستان مطرح و خواستار حمایت های بیشتر از موسیقی سنتی شدند تا هم جایگاه خود را در شهرستان بهتر پیدا کند و هم هنرمندان این رشته با رغبت بیشتری فعالیت کنند.

در این نشست، اعضای کمیته فنی موسیقی دوره قبل برای یک سال دیگر به عنوان کمیته فنی موسیقی شهرستان انتخاب و ابلاغ خود را از سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود دریافت کردند.