به گزارش هنرآنلاین، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ، فرید رحمتی یکشنبه با اشاره به حضور ارکستر ملی در استان لرستان اظهار داشت: این ارکستر به اندازه چند سال تراز فرهنگی استان را بالا خواهد برد و به طور خاص تاثیر مهمی در حوزه فرهنگی استان خواهد داشت.

رئیس اداره هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه کنسرت ها نه تنها تا کنون هیچ گونه بار مالی برای ما نداشته اند بلکه تاثیر مسقیم و مطلوبی بر اقتصاد استان داشته اند، گفت: حضور ارکستر ملی در استان بستر حوزه های اقتصادی استان را بهبود می بخشد و دیدگاه فعالین اقتصادی بر استان را تغییر و بهبود می بخشد.

رحمتی خاطرنشان کرد: به طور کلی این حضور تاثیر شگرفی بر سطح عیار و تراز فرهنگی استان در بین استانهای دیگر خواهد داشت.