به گزارش هنرآنلاین، نگار ذنوبی در پنجمین نمایشگاه انفرادی خود ۱۶ اثر نقاشی خود را در ابعاد ۱۰۰در۱۰۰ و ۱۲۰ در۱۰۰ ارائه کرده است.

این هنرمند در آثار خود که با تکنیک های رنگ و روغن، اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم و با گرایشی انتزاعی به اجرا در آمده است؛ تاثیذیر پذیری متقابل انسان امروزی و جهان پیرامونش  را "در حافظه  طبیعت"، به معنای گسترده  کلمه جست و جو می کند. 

 البته در  این میان، هنرمند، عامدانه، زن را به عنوان عنصری ناگسستنی با برجستگی خاصی نشان می دهد که این نگاه با توجه به اختصاص دادن حدودا یک سوم مساحت بوم هایی که به پرتره ها پرداخته شده کاملا بارز است. 

استفاده از طیف رنگ های گوناگون و متنوع که از یکسو کاملا متناسب با مضمون و از سوی دیگر از لحاظ  بصری قابل اعتنا و توجه است بر تمرکز بیشتر مخاطب بر روی آثار تاثیری مثبت داشته است.

نمایشگاه "در حافظه" اما ویژگی متمایز کننده اش به نوع رویکرد انتزاعی آن باز می گردد. به طوری که در بعضی از آثار با وام گرفتن از وجوه مینیمالیسم سعی در ایجاد واکنش بصری در مخاطبینش دارد.  تمهیدی که پیکربندی کلی اثر را تحت الشعاع موفقیت آن در بیان مفهوم قرار می دهد.

حال آن که هنر انتزاعی به خودی خود آشنازدایی را در ماهیت به همراه دارد؛ اما هنرمند به این داشته ها  بسنده نکرده و به تناوب، روح مینیمالیستی را به فضای انتزاعی خود وارد کرده است؛ که به این سبب مخاطبش را بیش از پیش با دریچه نگاه خود آشنا کند.

از طرفی این استفاده توامان و دوگانه از رویکردهای هنری نشان از تجسم احساس درونی هنرمند دارد که به تدریج و در خلال تامل صورت می بندد که به قول کاندینسک هنرمند پیشرو  سبک آبستره؛ " این خود نوعی تصنیف به شمار می رود."

این نمایشگاه تا ۲۸ بهمن برای هنردوستان مازندرانی برپا خواهد بود.