به گزارش هنرآنلاین، محمد محمدپور با اشاره به پیشینه‌ آذربایجان‌شرقی در حوزه‌ فرهنگ و هنر تاکید کرد: استان ما از پیشینه‌ غنی تاریخی برخوردار بوده و در دوره‌های مختلف تاریخی نیز منشأ تحولات عظیم فرهنگی است که هر کدام بر اقلیم فرهنگی ایران و همچنین دنیا اثرات تعیین کننده داشته‌اند.

محمدپور با اشاره به اینکه، آذربایجان‌شرقی، در طول تاریخ مرکز و مدار فعالیت‌های متعدد فرهنگی بوده است، خاطرنشان کرد: استان ما همواره در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی تاثیرگذار بوده و بخصوص این تاثیرگذاری در چند صد سال گذشته نمایان‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه، امروز جامعه ایرانی، تبریز را به عنوان شهر اولین‌ها به ویژه در حوزه های فرهنگی و هنری می‌شناسد، بیان کرد: این استان در طول تاریخ، شخصیت‌های برجسته و شاخصی را پرورش داده است؛ افرادی که نه تنها در آسمان فرهنگ هنر ایران، بلکه درخشش جهانی داشته اند.

وی در این خصوص اظهار کرد: تمامی این پیشینه‌ها برای ما ظرفیت‌های ارزشمندی هستند تا بتوانیم آینده را به طور شایسته رقم بزنیم؛ این پیشینه و تاریخ استانی ما، مسئولیت ما را سنگین کرده و ما بر اساس این زمینه افتخار آمیز می توانیم آینده را بهتر از این رقم بزنیم و دوباره در تاریخ فرهنگ و تمدن بشری تاثیرگذار باشیم.

وی یادآور شد: به تبع همان صبغه‌ای که باعث شده استان ما در عرصه‌های مختلف، مکتب‌ساز باشد، می‌توانیم، در حوزه‌های هنری و فرهنگی دوباره عرصه‌ها و فضاهای جدید را به واسطه‌ خلاقیت، نبوغ مردم و نخبگان این منطقه ایجاد کرده و اثرگذار باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سایر دستگاه‌ها و متولیان فرهنگی نیز می‌توانند به تبع همین صبغه و با همگرایی و برنامه‌ریزی هدفمند، برنامه‌های مبتنی بر اهداف راهبردی و با ترسیم افق حرکت منطقی و واقعی حرکت کرده و به حرکت خود نیز شتاب دهد تا آنگونه که شایسته است، در حوزه‌ فرهنگ و هنر اثرگذار بوده و اقداماتی انجام دهد که برای آیندگان نیز ماندگار باشد.

 وی در خصوص برنامه‌های مدون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌ مباحث فرهنگی و هنری، تشریح کرد:  در این راستا ضمن مطالعه اسناد بالادستی در توسعه فرهنگی کشور، سیاست‌های کلی فرهنگی کشور و همچنین برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت یازدهم و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسناد استانی و به ویژه "سند تدبیر و توسعه استان" را مورد مطالعه قرار داده و مبنای حرکت خود ساخته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه، تدوین اسنادی چون "سند تدبیر و توسعه استان" یکی از نقاط قوت دولت یازدهم است، خاطرنشان کرد: این گونه اسناد، نقشه راه دستگاه‌های مختلف بوده و نقطه بسیار مثبتی است که برگرفته از نگاه خردمندانه دولت نسبت به مقوله فرهنگ است؛ این حرکت موجب فاصله گرفتن ما از شعارگرایی و حرکت در مسیر عمل‌ شده است.

محمدپور در این خصوص یادآور شد: تمامی اسناد بالا دستی و به ویژه سند تدبیر و توسعه استان، نیازمند مطالعات علمی و میدانی است؛ امروز استان ما نیاز شدیدی در خصوص آمایش فرهنگی احساس می‌شود تا به تبع آن بتوانیم وضعیت موجود را کاملا رصد کرده و آسیب شناسی کنیم.

وی در این راستا افزود: بر اساس این آمایش فرهنگی و بررسی آسیب شناسانه می‌توانیم افق فرهنگی استان را به گونه‌ای ترسیم کنیم که شالوده علمی و تجربی داشته و همچنین بر اساس داشته‌ها و ظرفیت‌های استان باشد تا بتوانیم قدم‌های منطقی و خردمندانه‌ای در توسعه فرهنگی استان برداریم.

 وی در خصوص اهمیت مشارکت هنرمندان و اصحاب فرهنگ در حوزه‌های مربوطه، بیان کرد: به منظور ترسیم افق روشن فرهنگی استان، جمیع اصحاب فرهنگ و هنر باید خودشان به این عرصه وارد شده و در آمایش، بررسی‌های آسیب شناسی و همچنین در تدوین افق فرهنگی استان ورود کنند، چرا که اگر از دیدگاه این افراد غفلت کنیم قطعا نمی‌توانیم افق فرهنگی مبتنی بر واقعیات جامعه و نیاز آتیه استان را ترسیم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر است، تشریح کرد: در این خصوص نیز در تلاش هستیم تا مشارکت هنرمندان و اصحاب فرهنگ را به شکل‌های مختلف جلب کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: تقویت انجمن‌های فرهنگی هنری و همچنین واگذاری جریان برنامه ریزی و واسپاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری به خود انجمن ها که متشکل از اهالی فرهنگ و هنر خود استان هستند، از جمله سیاست‌های دولت تدبیر و امید در راستای استفاده از ظرفیت هنرمندان بوده و همچنین واسپاری و واگذاری امور و اماکن فرهنگی و هنری به مردم و به‌ویژه علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر نیز جزو سیاست‌های اعلام شده‌ی دولت است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه متوازن به بخش‌های مختلف فرهنگی جزو سیاست‌های کاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مورد تاکید دولت است، گفت: ایجاد ثبات و آرامش در حوزه فرهنگ و هنر و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان از جمله برنامه‌های در حال اجرای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی در خصوص ایجاد فضای مناسب در جهت مشارکت هنرمندان و اصحاب فرهنگ در موضوعات مربوطه، تاکید کرد: با توجه به اینکه فرهنگ و هنر،  تمامی جنبه‌های وجودی انسان را شامل می‌شود از این رو تمامی افراد می‌توانند در این راستا اظهارنظر کنند، اما عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی مقوله کاملا علمی است و باید توسط دستگاه متخصص انجام گیرد.

وی با اشاره به اهمیت نگاه علمی و تخصصی به مقوله‌ فرهنگ و هنر، خاطرنشان کرد: نگاه غیر علمی به فرهنگ در گذشته آسیب‌هایی را در این حوزه ایجاد کرده و اگر این نگاه غیرعلمی، سلیقه‌ای و نگاه مبتنی بر سیاسی‌کاری در حوزه فرهنگ و هنر تداوم یابد، قطعا در این حوزه توفیقات کمی داشته و توسعه فرهنگی آن گونه که باید اتفاق نخواهد افتاد.

محمدپور با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تحربیات کشورهای مختلف در حوزه‌های فرهنگی و هنری، گفت: استفاده از تجربیات موفق کشورهای مختلف، از جمله مواردی است که باید به آن توجه کنیم تا بتوانیم توسعه فرهنگی را با قوت و قدرت تمام در جامعه خود پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مبتنی بر قانون، وظایف و اختیاراتی در تمامی حوزه‌های فرهنگی و هنری دارد که در گذشته درگیری این اداره کل با فعالیت‌های اجرایی موجب تضعیف و به خطر افتادن نقش سیاست‌گذاری منطقه‌ای، برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد و همچنین نظارت و پایش اداره کل شده بود؛ اما اکنون موضوع واسپاری و واگذاری به انجمن‌ها و... قدمی است تا بتوانیم نقش مهم برنامه ریزی و نظارتی را به اداره کل بازگردانیم.

وی بیان کرد: تقویت انجمن‌های فرهنگی هنری، جلب مشارکت بخش خصوصی و آحاد مردم در فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله مواردی است که در استان شروع شده و در حال پیگیری است؛ چنین برنامه‌هایی در حوزه‌ فرهنگ و هنر آورده مادی و معنوی را توأمان به دنبال داشته و می‌تواند جنبه‌های مثبت اقتصادی را نیز در پی داشته باشد.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا با فعال کردن شوراهای تخصصی و کمیته‌های متعددی که در استان وجود دارد، نقش نظارتی و پایش را در کانون توجهات و مورد پیگیری قرار دهیم.

وی با اشاره به ارتباط فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: بنابر تعبیراتی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد بدون نفت معنی شده است؛ از این رو اگر ما بخواهیم که اقتصاد ما وابسته به نفت نباشد باید از ظرفیت دیگر حوزه‌ها استفاده کنیم؛ بسیاری از این موارد بالقوه بوده و هنوز بالفعل نیستند که ورود به حوزه های گردشگری، فرهنگی و هنری از جمله‌ی این حوزه‌هاست و می‌تواند در تاب‌آوری اقتصاد کشور نقش ویژه‌ای داشته باشد.

محمدپور با اشاره به استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه‌های فرهنگی، تاکید کرد: در برخی کشورها و به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، فرهنگ و هنر نقش مشخصی در تولید ناخالص داخلی و تولید ملی و همچنین اشتغال دارند؛ چرا که بخش فرهنگی و هنری جامعه صرفا بخشی مصرفی نبوده و به طور قطع می‌توان گفت که فرهنگ قطعا در بالندگی اقتصاد کشور نقش ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ و هنر در جامعه ما نیز به طور پنهان بر روی اقتصاد تاثیر دارد، گفت: در جامعه ما آثار ارزشمندی در حوزه‌های مختلف تولید می‌شود، اما می‌بینیم که هنرمند حوزه‌ تجسمی که اثار بی نظیری خلق می کند در معیشت خود مانده و چرخه مثبت اقتصادی در زندگی این فرد جریان ندارد تا بتواند آثار هنری را بازتولید کند؛ در حالی که این چرخه‌ی اقتصادی مثبت باید ایجاد شود.

وی در این راستا ادامه داد: متاسفانه در گذشته، جنبه‌های اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر مورد غفلت واقع شده است؛ اما در این راستا نیز دولت طبق برنامه‌هایی مصمم است که اقتصاد فرهنگ و هنر را در جامعه تبیین کرده و بتواند سهم این حوزه را در اشتغال و اقتصاد مشخص کند.

وی در خصوص حوزه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تاکید کرد: حوزه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار گسترده و شامل رسانه‌ها، کتاب و کتابخوانی، نشر، چاپ، موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر، قرآن و عترت، تبلیغات و.... است؛ استان ما نیز در کلیه بخش‌ها با روندی متوازن در حال رشد است.

وی ادامه داد:  هدایت تمامی بخش‌های فرهنگی و هنری جامعه به طور متوازن در مسیر رشد از جمله ماموریت‌های ما بوده و ما در این راستا در تلاش هستیم و همچنین ما در تمامی حوزه‌های فرهنگی و هنری استان هم با ظرفیت‌ها و چالش‌هایی روبه رو هستیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خصوص وضعیت برخی از حوزه‌های تحت پوشش، خاطرنشان کرد: چاپ و نشر در استان ما، سابقه ۲۰۰ ساله داشته و در این راستا نیز ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده و می‌توانیم خدمات خوبی ارائه دهیم اما هنوز هم با نقطه‌ مطلوب فاصله داریم.

وی تاکید کرد: در حوزه‌ موسیقی نیز سابقه‌ فعالی داشته و همچنین پیشتازی ما در این عرصه‌ روشن است؛ در حوزه‌ی کتاب نیز در 9 ماه سال اول جاری میزان انتشار چاپ کتاب در بخش عناوین، برابر تقریبا تمام کتاب‌های چاپ شده در سال گذشته است.

وی متذکر شد: در حوزه‌ی مطبوعات نیز هم به لحاظ تعداد و هم فعالیت‌های کمی و کیفی، پتانسیل‌هایی وجود دارد که برخی از این ظرفیت‌ها نیز مغفول مانده و آنچنان که باید ورود نشده است و همچنین در عرصه‌ی رسانه نیز ظرفیت‌های خوبی داریم که می‌توانند بیش از این شکوفا باشند.

وی تاکید کرد: در حوزه‌ی قرآن و عترت نیز استان ما همواره پیشتاز بوده و شخصیت‌های برجسته چه در بخش حفظ و چه قرائت در صحنه‌های بین‌المللی پرورش داده است.

محمدپور با اشاره به فعالیت ۲۵۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان، خاطرنشان کرد: این کانون‌ها در سطح استان به طور گسترده فعالیت‌ کرده و به لحاظ کیفی نیز در مساجد منشا اثر بوده و فضای مساجد را تبدیل به فضاهای فعالیتی اثرگذار کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در بخش‌های فرهنگی و هنری استان با ظرفیت‌ها و چالش‌هایی روبه رو هستیم، اضافه کرد: متاسفانه در جامعه ما نگاه و تعریف مشترکی از فرهنگ وجود نداشته و تعدد تعریف از فرهنگ و ضرورت‌های فرهنگی و همچنین وجود متولیان متعدد فرهنگی و مسائل مالی ناکافی و نابسنده نیز در به  وجود آمدن چالش‌ها تاثیرگذار است و امید است که بتوانیم این موانع را برداشته و حل کنیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در حمایت از هنرمندان، یادآور شد: بحث بیمه و بیمه تکمیلی هنرمندان و اصحاب رسانه، تخصیص یارانه به حوزه‌ی مطبوعات، خرید آثار مکتوب و... جزو حمایت‌های این مجموعه از هنرمندان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: حمایت از برنامه‌های انجمن‌ها و موسسات، حمایت‌های قانونی و معافیت‌های مالیاتی از موسسات و بخش های فرهنگی متعدد، از جمله دیگر حمایت‌های دولت است؛ اما اگر مقوله فرهنگی صرفا بسته به منافع دولتی باشد، قطعا در آینده نخواهیم توانست چشم انداز مثبتی در این راستا ترسیم کنیم.

وی گفت: ما باید بتوانیم در اقتصاد فرهنگ و هنر و در تمامی زمینه‌ها کارکرد مثبت اقتصادی ایجاد کنیم و با توانمندسازی هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر، تولیدات هنرمندان را در چرخه‌ی اقتصاد قرار دهیم؛ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی  نیز در حال پیگری این موضوع است تا تحقق یابد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت در کار رسانه‌ها، تاکید کرد: کیفیت کار یک رسانه در مقبولیت عمومی آن تاثیر داشته و به تبع آن هر قدر که مقبولیت عمومی یک رسانه زیاد باشد، تیراژ هم بالا رفته و آورده‌های اقتصادی نیز در نتیجه‌ی آن خواهد آمد.

وی با تاکید بر جایگاه ارزشمند و موثر فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جامعه، تشریح کرد: گاهی این جایگاه در جامعه آنگونه که باید تبیین نمی‌شود؛ از این رو باید در جهت تبیین این حوزه در جامعه کوشید تا بتوانیم نقش فرهنگ و هنر را در تعاملات کشوری ببینیم.

وی در خصوص درجه‌بندی هنرها نیز یادآور شد: این موضوع نیز از جمله حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به تبع آن هنرمندان در جه‌بندی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پایگاه‌های خبری بدون مجوز فراوانی در استان فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: 95 پایگاه خبری مجوز گرفته و هشت پایگاه تولید سی دی و دی وی دی در استان فعال هست و همچنین  2294 مورد مطبوعات و نشریات مکتوب استانی نیز در حال فعالیت هستند.

محمدپور با اشاره به جایگاه پنجم استان در حوزه‌ی تعدد مطبوعات، یادآور شد: سیاست‌های باز فرهنگی دولت تدبیر و امید فضایی ایجاد کرد تا تمامی افرادی که ظرفیت کار مطبوعاتی و رسانه‌ای دارند وارد عرصه شوند؛ این موضوع به دنبال خود دارای محسنات و همچنین مضراتی است که برای ساماندهی این حوزه نیز برنامه‌های کلان کشوری داشته و حتما باید اطلاعات فرد خبرنگار و روزنامه نگار وارد سامانه مربوطه شده و ارزیابی شوند و همچنین کارت خبرنگاری، کارت روزنامه‌نگاری و... به ساماندهی این مقوله کمک می‌کند و همچنین درجه بندی رسانه نیز از جمله مواردی است که در ساماندهی پایگاه‌های خبری موثر است.

وی گفت: در صورت تخلف یکی از پایگاه های خبری بدون مجوز و یا مجوز دار، افراد شاکی می‌توانند به شکل حقوقی اقدام کنند تا رسیدگی شود.

وی در خصوص رتبه‌بندی خبرگزاری‌ها و مطبوعات استانی نیز بیان کرد: این موضوع به صورت کشوری انجام می‌گیرد و نتایج کشوری این درجه بندی برای ما محترم است؛ این مقوله جریانی است که تازه شروع شده و مراحل تکوین آن در حال طی شدن است، امید است که بتوانیم در استان نیز چنین رتبه بندی انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما به منظور ارزیابی رسانه‌های استانی نیز یک سری سازکارهایی داریم که جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه خبری، زمینه و فرصتی است تا بتوانیم به یک نوع رتبه بندی در استانمان برسیم.

وی تاکید کرد: در حوزه موسیقی نیز مبنای حرکت ما دیدگاه های مقام معظم رهبری و همچنین سیاست‌های کلان دولت است و هر مخالفت یا اظهارنظری هم باشد در این چارچوب قابل بررسی است؛ تا کنون نیز فعالیت‌های این حوزه و پذیرش از سوی مردم برای موسیقی بسیار خوب بوده و در واقع فعالیت های موسیقیایی استان پاسخی به مطالبات مردمی است.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  در خصوص اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌ی موسیقی سنتی نیز بیان کرد: اخیرا پیشکسوت‌های موسیقی استان را برای اولین بار بعد از 37 سال گرد هم جمع کردیم تا از نظراتشان برای تداوم عرصه موسیقی و بالندگی این حوزه استفاده کنیم و یکی از رویکردهای ما نیز ورود موسیقی به تمامی عرصه‌ها بود که امسال دومین سوگواره‌ی محرم برگزار شده و تولیدات نیز در این راستا بسیار ارزشمند بود.

وی از برگزاری جشنواره عاشیقلار خبر داد و گفت: فراخوان این جشنواره داده شده و آثار ارزشمندی نیز دریافت شده است که شاهد برگزاری آن در روزهای آتی خواهیم بود و همچنین جشنواره‌ی عاشیقلار در شهرستان‌ها نیز در حال برگزاری است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی با موضوع اقتصاد مقاومتی در سال جاری نیز افزود: فراخوان این جشنواره نیز آماده بوده و طی سال جاری منتشر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نهادینه کردن موسیقی عاشیقی، تشریح کرد: برای نهادینه کردن موسیقی، در حال تاسیس انجمن موسیقی هستیم، استان ما بیش از 800 هنرمند فعال در حوزه‌ی موسیقی عاشیقی دارد که مراقبت و نهادینه کردن این حوزه از موسیقی نیازمند، سازماندهی، ایجاد تشکل و برنامه‌ریزی بود که احساس کردیم این موضوع در قالب انجمن می‌تواند به موضوع کمک کند.

محمدپور در خصوص بیمه‌ی خبرنگاران نیز یادآور شد: در خصوص بیمه خبرنگاران، نشریات و رسانه ها موظف هستند خبرنگاران خود را بیمه کنند و اگر خبرنگاری تابع هیچ خبرگزاری یا نشریه نبود، می‌تواند اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد کرده و ما نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی در خصوص تبریز 2018 نیز تاکید کرد: تبریز 2018 یک بحث ملی است و ارکان کشور باید در این راستا کمک کنند تا این میزبانی آنگونه که شایسته است برنامه‌های خود را اجرایی کند و برنامه‌های ما نیز باید از این رویکرد ملی تبعیت کند.

وی با اشاره به اهمیت تبیین اهداف تبریز 2018 متذکر شد: هدفی که از 2018 مقرر شده است باید برای تمامی دستگاه ها و مردم تبیین شود و حرکت، فعالیت و برنامه ریزی نیز باید در راستای این هدف باشد و این گونه نباشد که هر مجموعه، وظایف و اقدامات روزمره‌ی خود را به حساب تبریز 2018 بگذارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  در این خصوص ادامه داد: هیچ دستگاهی نباید فعالیت‌های خود را به نام تبریز 2018 به اتمام برساند چرا که این چنین فرآیندی به اهداف تبریز 2018 ضربه می زند.

وی با تاکید بر تعامل و انسجام بین مجموعه ای در راستای تبریز 2018، بیان کرد: به نظر می رسد که نیاز است بیش از این به یک انسجام در خصوص تبریز 2081 ایجاد شود و از فعالیت‌های جزیزه ای در جهت این فرصت عظیم خودداری شود.

وی در خصوص برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تشریح کرد: این اداره کل عضو شورای سیاست گذاری تبریز 2018 بوده و به تبع آن نیز یک سری وظایف و اختیاراتی را دارد که امید است در این مسیر موفق عمل کنیم.