به گزارش هنرآنلاین، مراتب ثبت هفت اثر منقول فرهنگی‌تاریخی در دو نامه‌ از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار کرمان ابلاغ شد.

در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به علی زینی‌وند آمده است: در اجرای قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند "ج" از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت دو اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

۱. قرآن قراختایی (ربعه قراختایی)، شماره ثبت ۱۳۳۱، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶،

۲. قرآن حسینی، شماره ثبت ۱۳۳۲، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

محل نگهداری: استان کرمان، شهرستان کرمان، شهر ماهان، موزه آستانه شاه نعمت‌الله ولی.

همچنین در نامه مشابه دیگر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار کرمان مراتب ثبت پنج اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران ابلاغ شد.

جام میثاق (شماره اموالی: ۱۰۳۰۳)، شماره ثبت: ۱۶۱۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، 

پیکره (شماره اموالی: ۸۷۰۲)، شماره ثبت: ۱۶۱۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، 

ریتون (شماره اموالی: ۱۰۰۴۲)، شماره ثبت: ۱۶۱۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، 

ریتون (شماره اموالی: ۱۰۰۴۶)، شماره ثبت: ۱۶۱۸، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، 

سرمه‌دان (شماره اموالی: ۸۲۷۶)، شماره ثبت: ۱۶۱۹، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، 

محل نگهداری: استان کرمان، شهر کرمان، چهارراه طهماسب‌آباد، باغ‌موزه هرندی.