به گزارش هنرآنلاین، دکتر فاضل گودرزی، توسط کمیته پژوهش انجمن موسیقی فارس برای راهنمایی آموزشگاه‌ها و مؤسسات به منظور بازگشایی مجدد؛ "نشست تخصصی" را جهت پرداختن به ایمن سازی فضای آموزشی ساعت ۸ شب شنبه ۳۰ فروردین ماه جاری در فضای مجازی ارائه می‌دهد.

کمیته پژوهش انجمن موسیقی فارس در راستای ایمن سازی فضای آموزش موسیقی در وضعیت کنونی مبارزه و پیشگیری از ویروس کرونا؛ "نشست تخصصی" را به گونه مجازی ساعت ۸ شب شنبه ۳۰ فروردین ماه جاری در پخش زنده "اینستاگرام" به آدرس farsmusic_association برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر فاضل گودرزی که کارشناس و هنرمند موسیقی و نوازنده نی است، با توجه به تخصص که در مسمومیت‌های داخلی و سم شناسی بالینی دارد و اکنون نیز پزشک مرکز آموزش درمان ی حضرت علی اصغر (ع) و مرکز درمان کرونای استان فارس می‌باشد و عضویت هیأت علمی گروه طب اورژانس دانشکده علوم پزشکی شیراز را نیز داراست، از منظر پزشکی و بهداشتی و پیشگیری‌های لازم به توضیحاتی برای راهنمایی آموزشگاه‌ها و مؤسسات جهت بازگشایی مجدد و پرداختن به ایمن سازی فضای آموزشی خواهد پرداخت.