سرویس استان‌های هنرآنلاین: مهدی حیدری درباره این فیلم به هنرآنلاین توضیح داد: این فیلم علاوه بر خود کرونا، به جنبه‌های متفاوت تاثیر آن می‌پردازد که با همراهی عده‌ایی از مبتلایان، کادر پزشکی و نیز شهروندان اتفاق می‌افتد .

وی افزود: "ک مثل کرونا" نام موقت این فیلم است و لازم به ذکر است که بدون حمایت هیچ نهادی به ساخت این فیلم اقدام کردم و شرکت آمارد فیلم که مدیرت آن را خودم بر عهده دارم، تهیه‌کننده آن است.

 کارگردان "ده، چهار و نیم، سه و نیم" و "ونوشه" در مورد سختی کار در چنین شرایطی اذعان داشت: در همین مدت یک ماه، بارها از طرف خانواده و دوستان از ساختن ‌چنین فیلمی منع شدم. ولی احساس کردم من هم باید مثل پرستاران و پزشکان، در خط مقدم حضور داشته باشم. چرا که فکر می‌کنم پس از  سال‌ها حضورم در سینما و درس خواندن و درس دادن در این حوزه، رسالتی بر دوش دارم و امیدوارم وظیفه‌ام را به بهترین شکل به انجام رسانم.