به گزارش هنرآنلاین، رمضان علی اولیایی دلارستاقی، متولد ۱۳۱۲ شهرستان آمل بود و از ایشان به عنوان پدر فرهنگ آمل یاد می‌شد. 

زنده‌یاد اولیایی مدرس، شاهنامه پژوه و بازنشسته آموزش و پرورش بود که در آثار مکتوب مخلص به "راد" بود. از جمله فعالیت‌های مکتوب ایشان نگارش "شرح حال محمد بن جریر طبری" و "سید محمدعلی حسینی نیاکی معروف به داعی الاسلام" بوده است. 

استاد اولیایی با مجلاتی چون باختر، فصل فرهنگ و روزنامه‌های اقتصاد پویا، دریچه مازندران، امواج خزر و پیام آمل همکاری داشت.

این مرد نامی فرهنگ و هنر شهرستان آمل در شب دوم فروردین ۹۹ به دیار باقی شتافت.