سرویس استان‌های هنرآنلاین: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از راه‌اندازی مرکز مطالعات جنوب و خلیج فارس در شهر ادب‌پرور شیراز خبر داد و بیان داشت: استان فارس در تمام دوران تاریخی و فرهنگی خود، یادآور تمدنی ماندگار بوده است و نام خلیج همیشه فارس نیز تأییدکننده ادوار مستدل و پرافتخار تاریخی آن است.

صابر سهرابی در این خصوص افزود: آداب و رسوم، ادبیات، تاریخ، زبان‌شناسی و مردم‌شناسی کرانه‌های خلیج فارس به گونه اعجازانگیزی تنوع و گوناگونی را با نام زیبای "فارس" به نمایش می‌گذارد و گویا این رنگین‌کمان اقوام ریشه‌دارش است که همه را بر آن می‌دارد تا باور کنیم قادر است سرآمد فرهنگ، ادب و هنر تمام اعصار باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گفت: قرابت فرهنگی، فارغ از مرزهای جغرافیایی استان‌هایی که دارای "کنیه و یا مرز " مشترک با این خلیج نیلگون هستند، می‌توانند بسیاری از مفاخر و بزرگان‌شان را با یاری و مشارکت هم برای ارج نهادن اندیشه‌هایی ناب و تاثیرگذار به تقدیر بنشینند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس با بیان اینکه امیدواریم "مرکز مطالعات جنوب و خلیج فارس" بتواند خدمتی شایان توجه و درخور گهواره تمدنی ایران زمین برای اصالت نام پُرآوازه پارس و فارس نماید، ادامه داد: بسیاری از جشنواره و نشست‌های علمی تخصصی و ... که مستدل و به روز هستند و نام زیبای خلیج همیشگی فارس را در عالم با افتخار فریاد می‌زنند، قادر خواهند بود تا مردمان خاک خوب جنوب را در این مسیر شناخت و دانش؛ چه مکتوب و چه شفاهی در کنار اساتید هیات موسس این مرکز برای رسیدن به چشم‌انداز درخشان آینده، آماده کنند.

الهه بهرامی