سرویس استان‌های هنرآنلاین: حمید رضا اکبری شروه درباره این اثر به هنر آنلاین گفت: با نشر مانیان قرار گذاشته‌ایم با همکاری جایزه و انجمن ادبی فارسی‌زبانان لیراو،  چند جلد کتاب گروهی در حوزه شعر و داستان که صدای امروز ادبیات ما هستند، منتشر کنیم.

اکبری همچنین بیان داشت: بزودی مجموعه داستان‌هایی از داستان‌نویسان گناباد و مازندران توسط نشر مانیان مجوز گرفته و منتشر خواهیم کرد.

وی افزود: مجموعه داستان با اهالی لیراو نیز گزیده‌ای از داستان‌های شرکت‌کنندگان در چند دوره گذشته جایزه ادبی لیراو است که توسط نشر مانیان مجوز گرفته و از سری کتاب‌های لیراو است که در قطع رقعی و در  ۹۲ صفحه منتشر شده است.