به گزارش هنرآنلاین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، در نظر دارد به استناد آئین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به واگذاری تعداد ۱۱ عدد مرکز فرهنگی و هنری و سینمایی خود در سطح استان به صورت اجاره به اشخاص حقیقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی اقدام نماید.

- واگذاری مراکز اجاره بهای تعیین‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت کلیه هزینه‌های آب، برق، گاز و کارگر و سایر هزینه‌های مصرفی آن‌ها خواهد بود.

- متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸ تا تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲ برای دریافت اسناد و اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی www.stadiran.ir  مراجعه و پس از بازدید از محل‌های مذکور در ساعات اداری، پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸ و بازگشایی روز چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۸ صبح.

- اولویت با انجمن‌ها، آموزشگاه‌های آزاد هنری و سینمایی و علمی و موسسه‌های فرهنگی و هنری و کانون‌های آگهی تبلیغاتی خواهد بود.

نشانی اداره کل: بوشهر –میدان قدس –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر. نشانی اینترنتی: www.ershadboushehr.ir

- ضمانت‌نامه شرکت در مزایده برای اماکن در سامانه ستاد درج می‌شود.

- برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره، سه برابر مبلغ پیشنهادی سالانه برای هر مورد را بصورت ضمانت‌نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل تسلیم نماید.

- لازم است متقاضی برای هر مکان، مدارک بصورت جداگانه تکمیل شود. اطلاعات تکمیلی در سامانه ستاد است.

۱- مجتمع فرهنگی –سینمایی نهم دی ماه بوشهر                             

۲- مجتمع فرهنگی و هنری نفت دیر                                                

۳- پلاتو شهر جم                                                                           

۴- پلاتو جزیره خارگ                                                                                 

۵-  مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم دیلم                                     

۶- مجتمع فرهنگی و هنری آبپخش                                      

۷- مجتمع فرهنگی و هنری تنگستان                                                           

۸- مجتمع فرهنگی و هنری دلوار                                           

۹-فرهنگسرای بعثت کاکی                                          

۱۰-تالار فرهنگ دیر                                  

۱۱-مجتمع فرهنگی و هنری مفتون بردخون