سرویس استان‌‌های هنرآنلاین: معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در این نشست گفت: در دهه هشتاد همه استان‌ها و شهرها به دنبال برگزار کردن جشنواره بودند تا نکند از دیگر شهرها عقب بیفتند، اما این جشنواره‌ها پس از مدتی کیفیت خود را از دست دادند و سپس رو به کم شدن نهادند.

بهروز مرامی، به تبیین برنامه شهر خلاق فرهنگی و هنری پرداخت و ادامه داد: یکی از مشخص‌های شهر خلاق تعریف جشنواره بر اساس طبیعت و خلاقیت‌های بومی آن شهر است که یکی از متغیرهای آن میزان اشتغال و درآمدزایی بر اساس آن است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: این برنامه جهانی توسط یونسکو برگزار می‌شود که برای نخستین بار در دوره وزیر کنونی به آن پرداخته شده و تاکنون ۴ شهر ایران به عنوان شهر خلاق فرهنگ و هنر به ثبت یونسکو رسیده است.

وی بیان داشت: از فرصت به وجود آمده می‌توان بهره گرفت تا هنرها و آداب فرهنگی منطقه خودمان را نه تنها به ایران، بلکه به جهان بشناسانیم و از این رهگذر بتوانیم هم به پیشرفت فرهنگی خود کمک کنیم و هم آن‌که فرصت‌های اشتغال‌زایی نویی را برای جامعه ایجاد کنیم. این موضوع با برندسازی محصولات فرهنگی و هنری و شناساندن شهر و دیار خود از سوی یونسکو انجام خواهد شد.

مرامی خاطرنشان ساخت: فارس با داشتن ظرفیت‌های متنوع و متعدد فرهنگی، هنری و ادبی، زمینه این را دارد که شهرهای استان بتوانند با یک شبکه‌سازی مناسب، نام خود را به عنوان شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ثبت نمایند که این امر همراهی، همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و نهادها و صد البته مردم و فرهنگ‌وران و هنرمندان را می‌خواهد.

الهه بهرامی