به گزارش هنرآنلاین، در استیتمنت نمایشگاه "دیجور"، فرزانه قلی‌زاده آورده است: احساسات مدخل ارتباطی ما با خود و جهان‌مان و همچنین ریشه تجربه انسان در پاسخ و دریافت نیازهایش است. همان‌طور که غم اهمیت دارد، شادی نیز اهمیت دارد. ابراز احساسات باعث برون‌ریزی انسان، حس تخلیه، راحتی و در نهایت حس رهایی در انسان می‌شود. سرکوب احساسات دلیلی بر ایجاد بحران و بزرگترین مانع برای رسیدن به رشد انسان است. انسان سرکوب شده توانایی حرکت روبه جلو را ندارد.

شکل بروز احساسات ریشه در فرهنگ و زیست تاریخی انسان دارد. عواملی که در فرهنگ‌ها باعث ایجاد و بروز شادی، غم و احساسات دیگر می‌شود، با یکدیگر متفاوتند. اما نکته‌ای که در همه انسان‌ها می‌شود به صورت مشترک یافت، نیاز به احساس شادی در کنار دیگران است. شادی جمعی مهم‌ترین عامل شکل‌دهی یک جامعه سالم است.

عباس کاظمی در کتاب "امر روزمره در جامعه پساانقلابی" در مورد شادی در ایران می‌گوید: "وقتی می‌گوییم شادی در ایران توده‌وار شده؛ بدین معناست که تفاوت در موضوع و شکل اجرای شادی نادیده گرفته شده و سیاست‌های شادی چنان یکدست است که مرزهای طبقاتی، قومیتی، مذهبی، سنی و جنسیتی را محترم نمی‌شمارد و گمان می‌کند که برای همه اقشار می‌توان الگویی واحد به کار بست."

دیجور محصول تجربه شخصی وجمعی ما از مفهوم شادی است. دیجور شبی را گویند که به غایت سیاه و تاریک باشد و غلیظ و دربرگیرنده است.

این نمایشگاه از روز جمعه ۲۶ مهر آغاز شده و تا ۷ آبان ادامه خواهد داشت. زمان بازدید این نمایشگاه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در گالری ایسو واقع در اندیشه ۹ است.