سرویس استان‌های هنرآنلاین: دکتر کاووس حسن‌لی در این نشست، گزارش مختصری از کتاب‌شناسی حافظ ارایه کرد و گفت: برپایه گزارشی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی و خانه کتاب ایران دادند در سال ۹۷ در مجموع ۱۰۰ هزار عنوان کتاب چاپ شده است که از این تعداد ۱۲ هزار عنوان درباره ادبیات است.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات این دو پایگاه، ۲۲۵ عنوان کتاب درباره حافظ است که هنوز بهتر از سعدی است، ادامه داد: با شمارگان ۱۹۲ هزار عنوان کتاب، متوسط شمارگان کتاب ۸۵۰ نسخه است.

حسن‌لی، خبری خوشایند را مورد اشاره قرار داد که آهنگ رشد تحقیقی تالیفی در حوزه حافظ‌شناسی بهتر از کتاب‌های دیگر است.

مدیر مرکز حافظ‌شناسی اضافه کرد: دست کم آهنگ رشد این کتاب‌ها نسبت به فالنامه‌ها بهتر شده است.

وی با اشاره به موضوع علمی یادروز حافظ که "حافظ و انسان دیروز و امروز" است، گفت: بعضی از این حافظ‌پژوهان نتیجه کارشان را در این دو نشست ارایه می‌کنند.

حسن‌لی، ادامه داد: به این دلیل به موضوع پرداختیم که حافظ یک انسان اندیشمند است؛ سخنرانی‌ها در دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود یکی اینکه تفاوت نگاه او با اندیشمندان دیگر چگونه بوده است؟ انسان متعالی یا متعادل از زاویه نگاه حافظ چگونه است؟ انسان آرمانی حافظ کی بوده است؟ و بخش دوم اینکه انسان امروز چگونه می‌تواند به حافظ نگاه کند؟

دبیر علمی بیست و سومین یادروز حافظ گفت: امسال دویستمین سال انتشار دیوان شرقی غربی گوته است که به دلیل علاقه به حافظ سروده است، بنابراین دکتر علی رجایی پیرامون این پیوند سخنرانی می‌کند.

در نخستین روز این نشست کورش کمالی سروستانی، صابر سهرابی و منصور پایمرد به سخنرانی‌های علمی درباره حافظ پرداختند و دکتر محمدحسین نعمت‌اللهی، دکتر علی رجایی و دکتر امیرحسین ماحوزی نیز به ارائه چکیده مقالات خود پرداختند.

الهه بهرامی