به‌گزارش هنرآنلاین، با حضور حسن لطفی، مسعود امینی تیرانی، آرین وزیردفتری، محسن آقالر و پویان شعله‌ور، اولین جلسه شورای تخصصی تولید قزوین روز یکشنبه 10شهریورماه در پژوهشکده سعدالسلطنه قزوین برگزار شد.

"انباشتگی" اثر سید فرهاد نجفی‌فرد، "اثر آبی" اثروحید علی‌مردانی، "دروازه‌بان هانوفر" اثر مهری رحیم‌زاده و "کوئین" اثر ایل‌ناز خیرخواه، به‌عنوان 4 طرح راه‌یافته به پیچینگ از میان 9 اثر ثبت شده در مرحله اول، در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 این ششمین جلسه پیچینگ فیلمنامه دفاتر انجمن در سراسر کشور به‌شمار می‌رود.