سرویس استان‌های هنرآنلاین: توجه کنید طبق اخبار رسیده مرگی خاموش در بین اقشار جامعه مختلف جامعه در حال شیوع است..

نمایش خیابانی "شکارچیان مرگ خاموش" با طراحی و هدایت سعید نظری و بازی سازان محمدمهدی بیگی و مهدی رعیت پیشه توسط گروه تئاتر خیابان هشتم در خیابان‌های شیراز اجرا شد.

این نمایش با همکاری کانون تئاتر خیابانی فارس و دانشگاه علوم پزشکی استان فارس به مناسب بسیج ملی کاهش فشار خون در جهت فرهنگ سازی تهیه شده است.

این نمایش خیابانی تا ١٥ تیرماه جاری در خیابان‌های شیراز برای عموم مردم، اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است که نمایش خیابانی "ولم کن" نیز در دو شب گذشته با همین موضوع در خیابان‌های شیراز اجرا شدند.

 

الهه بهرامی