سرویس استان‌های هنرآنلاین: نمایش خیابانی "شکارچیان مرگ خاموش"  با طراحی و هدایت سعید نظری و بازی سازی محمدمهدی بیگی و مهدی رعیت‌پیشه در نقاط مختلف شهر شیراز  اجرا شد.

تئاتر خیابانی کاری از گروه تئاتر خیابان هشتم "شکارچیان مرگ خاموش" به مناسب بسیج ملی کاهش فشار خون با همکاری کانون تئاتر خیابانی فارس، دانشگاه علوم پزشکی استان فارس اجرا شد.

این نمایش روز سه شنبه ساعت ١٩:٣٠ در محوطه میانی پیاده راه سلامت واقع در حاشیه بلوار چمران شیراز برای عموم مردم به اجرا درآمد.

الهه بهرامی