سرویس استان‌های هنرآنلاین: در این نشست که به ریاست احمد وامق، رئیس انجمن نمایش استان تشکیل شد، در خصوص تشکیل تعیین اعضا شورای سیاست‌گذاری نمایش خیابانی، بیرونی و نامتعارف مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با انتخاب اعضا احمد وامق به عنوان دبیر شورا، محمدحسین نعمتی به عنوان مسئول کانون شیراز، نسیم شکر به عنوان نایب رئیس، حمیدرضا بیات به عنوان روابط عمومی، کامران آرایش کشکولی به عنوان مسئول مالی تعیین، سعید نظری به عنوان بازرس و پوریا صحراگرد به عنوان مشاور انتخاب شدند.

 

الهه بهرامی