سرویس استان‌های هنرآنلاین: این مجموعه با نام "بخون و عاشق شو" به همت انتشارات "شمال پایدار" و با تیراژ هزار نسخه منتشر شد و شامل ۶۲ ترانه است.

 بخش اصلی این مجموعه، از ترانه‌های عاشقانه تشکیل شده که با فضایی قابل لمس و صمیمانه، حالات مثبت و منفی روابط را به قلم آورده و ارتباط نزدیک‌تری را با مخاطب ایجاد می‌کند.

  تورنگ سلیمانی از هنرمندان جوان و فعال در حوزه هنرهای تجسمی و موسیقی بوده، که نمایشگاهی مغناطیس 1، مغناطیس 2 ، جنون و نمایشگاه‌های گروهی زیادی در کارنامه  هنری او دیده می‌شود.

وی همچنین سرپرستی گروه کوبه‌ای خروش را بر عهده داشته و کنسرت‌هایی را با این گروه اجرا کرده است.