سرویس استان‌های هنرآنلاین: گروه عکاسی "پیرسوک" با هدف ارتقای عکاسی در قالب تبادل نظر و کار گروهی تشکیل شد .این گروه تا امروز دو نمایشگاه انفرادی و یک نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود دارد و نمایشگاه عکس طبیعت چهارمین تجربه در قالب نمایشگاه و دومین تجربه نمایشگاه است که برای حمایت از سیل زردگان در نگارخانه سرو ناز شیراز برپا شده است.

اعضاء گروه معتقد هستند که نگاه هنرمندانه مخاطب در ارزیابی کارهایشان چراغی هست برای به جلو رفتن و با ارزیابی و داوری کارها خوشحال و امیدواریم که هدف از برپایی این نمایشگاه کمک به هم وطن و کمک به همسایه و کمک به برادر و خواهر است و البته آرزومندیم دیگر هیچ‌گاه روزی نیاید که کسی در ایران بزرگ حتی پایش در گل بماند چه رسد به سیل یا زمین‌لرزه یا ..

اعضای گروه پیرسوک شامل؛ فهیمه ترحمی. فرزاد منوچهری. حسن شکرگزار، مسیح هنرور، محمد کارگر، فرشاد رحیمی، ایمان قربانی، حمید رحمانی، جلال بنیانی هستند و تا چند روز آینده برپا است.

 

الهه بهرامی