سرویس استان‌های هنرآنلاین: این نمایشنامه به نویسندگی "ماتئی ویسنی یک" ساعت ١٨ هجدهم اردیبهشت همراه با نشست تخصصی بازیگری استاد اصغر زیبای نژاد در سینما هنر مجموعه فرهنگی هنری بامداد، با همکاری موسسه فرهنگی هنری عطر حافظ و کافه سینما به اجرا درمی‌آید.

خواجه میرکی با بیان اینکه گستره‌ هنرهای نمایشی به قدری وسیع است که برای هر اجرا می‌توان تعریفی خاص ارائه داد؛ گفت: اما نمایشنامه خوانی پدیده‌ای است که فارغ از تصویرسازی عینی دست به تصویرسازی ذهنی مخاطبان می‌زند. نمایشنامه خوانی فقط صدا نیست، و به دلیل این که تنها بر صدا تکیه ندارد، نمی‌تواند نمایش رادیویی باشد، در نمایشنامه خوانی حس بازیگر به مخاطب به صورت تصویری منتقل می‌شود.

این هنرمند تئاتر شیراز همچنین در ادامه افزود: نمایشنامه خوانی فرصت تعاملی است برای گونه‌ای دیگر از تعلیقی که مخاطب به آن دچار می‌شود، حس و حضور بازیگر در نمایشنامه خوانی بسیار حائز اهمیت بوده و دارای بار مفهومی عمیقی است و بازیگر این موقیعت را دارد تا برای مخاطب تخیل ایجاد کرده و در ذهن او تصاویری را بسازد که نمی‌بیند.

وی در پایان نقش آموزش در هنرهای نمایشی را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: در همین راستا بنا داریم تا در کنار هر نوبت نمایشنامه خوانی فرصتی ایجاد گردد و یکی از صاحبان فن در باره یکی از بخش‌های تئاتر به ارائه مطالبی در راستای ارتقاء سطح دانش افراد حاضر بپردازد و این هفته به استاد اصغر زیبای نژاد اختصاص یافته برای سخنرانی و بیان راه کارهای دست‌یابی به هنر بازیگری و امیدواریم در سال پیش رو بتوانیم داشته‌های علمی و عملی خود را با حضور مدرسین تئاتر در این مسیر گسترش دهیم.

 

الهه بهرامی