سرویس استان‌های هنرآنلاین: در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: حسرت . [ ح َ رَ ] (ع اِ) (گل ...) نام گلی است که در ماه آخر زمستان بزیر برف روید و گل کند. پیازی خرد دارد و برگش ببرگ زنبق مانند است و گلی برنگ سرخ روشن و گاه زرد روشن و گاه سپید دارد . و از آن وی را حسرت گویند که وی آرمان دیدار بهار دارد؛ لیکن هیچ‌گاه بهار را نبیند و به علت پیش رسی قبل از بهار برگ و گل کند و تا بهار آید او از میان بشده باشد.

این نمایشگاه تا ۳ اردیبهشت در گالری ایسو واقع در آمل، خیابان بهشتی، ابتدای اندیشه ۹ برقرار است.