سرویس استان های هنرآنلاین: صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به مناسبت گشایش پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس پیامی به شرح زیر صادر کرد:

"بسم الله الرحمن الرحیم

هنر زبان هر تمدن و اندیشه‌ای است. کیفیت هر نظام فکری و اندیشه‌ای، در قدرت بیانگری عالم هنری آن نظام و اندیشه، قابل درک و سنجش است. در میان تمامی هنرهایی که در عصر حاضر حیات دارند و زبان فرهنگ خویش‌اند، هنر موسیقی به دلیل دارا بودن ماهیت اشتراکی با هنر موسیقی دیگر تمدن‌ها و نظام‌های فکری بشری، بلیغ‌ترین زبان بیانگری اندیشه‌ها و اعتقادات هر تمدن و نظامی است. به عبارتی دیگر در عصر حاضر، اعتلای هنر موسیقی و قدرت آفرینش‌های بدیع و نو، البته استوار بر پایه‌های هویتی اندیشه‌ای و هنری در هر تمدنی، نشانه‌ی پویایی و شادابی آن تمدن و نظام فکری است.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی رفیع‌ترین اندیشه‌های بشری در مواجهه با الاهیات، شکل گرفته است و با توجه به رسالت اصلی این نظام رفیع فکری به منظور اشاعه‌ی هویت خداجوی بشری، پرداختن به جنبه‌های مختلف هنری به منظور قابل درک جلوه دادن هویت اصلی انسان که قطعاً سعادت بشری را حاصل خواهد آورد؛ باعث شکل گیری توجهی ویژه به قابلیت‌های هنر فاخر موسیقی شده است. حاصل این توجه برپایی سالانه‌ی جشنواره‌ی موسیقی فجر است.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر آن بوده است تا هنر خویش را بر پایه‌های مهم فرهنگی و عقیده‌ای خدا محور خویش استوار ساخته و به عنوان شاه راه اعتلای بشر به کار بندد. جشنواره‌ی موسیقی فجر با این نیت و هدف حیات یافت.

رسالت جشنواره‌ی موسیقی فجر ضمن قوام بخشیدن به آفرینش‌های فاخر موسیقی ایرانی، ارج نهادن به آفرینش‌های موسیقایی است که هم سخنی نو داشته و هم طرحی بدیع درانداخته باشد. لذا بایستی فراروی برگزارکنندگان این رویداد مهم هنری و همچنین شرکت کنندگان آن ضمن پایبندی به اصول و اندیشه‌های ناب ایرانی در پی خلق آثاری باشند که کیفیت بیانگری مطلوب‌تری داشته باشد. در پایان اعتلای هنر ایرانی و پاکی طینت همگان را از خداوند منان خواستارم."