سرویس استان‌های هنرآنلاین: لیلا هوشیار، مدیر و مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری دریچه دانش، گفت: نشست تخصصی صلح و دوستی در تمدن ایران با رویکرد اندیشه‌های اوحیان توحیدی شیرازی برگزار می‌شود.

لیلا هوشیار افزود: در این نشست دکتر محمدجعفر محلاتی و دکتر محمدرضا خالصی به تبیین اندیشه‌های ابوحیان شیرازی پیرامون صلح و دوستی و آراء و دیدگاه‌های این فیلسوف صلح طلب خواهند پرداخت.

مدیر و مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری دریچه دانش اضافه کرد: این نشست روز چهارشنبه 12 دی، ساعت 18 در طبقه دوم ساختمان الف، واقع در معالی آباد، و با همکاری کتاب‌فروشی شیرازه و مؤسسه فرهنگی هنری دریچه دانش برگزار می‌شود.

ابوحیان توحیدی شیرازی  ادیب، فیلسوف و اندیشمند ناشناخته و با ارزش قرن ٤ است که کتاب‌های زیادی از او به جای مانده است.

 

الهه بهرامی