سرویس استان‌های هنرآنلاین: اسماعیل آذر در این نشست که با شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی، گلستان‌خوانی و مشاعره بیش از ۴۰ کودک و نوجوان شیرازی برگزار شد، گفت: مطالعه از نظر لغوی به معنای به وجود آمدن نور است و هر انسانی که یک صفحه کتاب می‌خواند با قبل از خواندن آن یک صفحه متفاوت است!

وی با اشاره با بخش‌هایی از کیمیای سعادت امام محمد غزالی و بیان اینکه همواره باید درباره سعادت از خودمان بپرسیم تصریح کرد: راه‌های سعادت بدون شک در کتاب نهفته است نه در شب‌نشینی و جشن رفتن!

این استاد دانشگاه افزود: والدینی که با هر بهانه‌ای کتاب را از سبد خانوار حذف کنند در برابر فرزندان و جامعه مسئولند.

وی با یادآوری ترجمه گلستان در ۱۶۴۳ میلادی در اروپا گفت: سعدی با کتاب و اندیشه اروپا را فتح کرد تا آنجا که رییس جمهور فرانسه نام فرزند خود را سعدی گذاشت.

آذر تأکید کرد: بنابراین تمام راه‌های سعادت به کتاب و مطالعه ختم می‌شود.

در این برنامه که با استقبال زیادی از جانب مخاطبین هفدهمین نمایشگاه کتاب فارس برگزار شد، کودکان و نوجوانان مؤسسه گل واژه‌های شعر به اجرای برنامه پرداختند.

الهه بهرامی