سرویس استان‌های هنرآنلاین: بی‌تردید آنچه در روزهای سخت اقتصادی کنونی بیش از همه می‌تواند حال مردم را بهتر کند و نشاط اجتماعی را رقم زند، رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

در این میان روابط عمومی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهره‌گیری هرچه بیشتر مردم از رویدادهای فرهنگی و هنری و تلطیف فضای جامعه نقش بارز و برجسته‌ای دارند.

تعریف رویکرد نو، جذاب و منطبق با نیازها و مطالبات جامعه، مسیری است که روابط عمومی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد دارند محور نشست تخصصی خود در ساری قرار دهند.

هم‌افزایی، هم‌اندیشی، هماهنگی و همدلی برای ایجاد تحرک و پویایی هرچه بیشتر در عرصه اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی فرهنگی، نقطه عطف نشست ساری است که روزهای 11 و 12 آذر ماه در مجموعه ساحلی و همایش‌های بهزیستی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال بازتعریف جایگاه خود در دولت برای هم گامی با مردم است و نشست ساری می‌تواند آغازگر این هدف دست یافتنی باشد.

آنچه هدف اساسی این نشست است را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: تلاش برای بهتر شدن.

پاییز عاشق است و آنچه به روابط عمومی ایرانی -اسلامی معنا و مفهوم می‌بخشد عشق به مردم است.

با چشم‌های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.....