سرویس استان‌های هنرآنلاین: در این ویژه برنامه که "مهمانی کتاب" نام داشت، دانش آموزان کلاس دوم با قرائت میثاق نامه‌ای عهد بستند که کتابخوانی را وظیفه خود بدانند.

در "مهمانی کتاب" دانش آموزان کلاس دوم که پس از گذراندن کلاس اول توانایی خواندن را به دست آورده‌‎اند خود را مکلف به کتابخوانی می‌دانند. دانش آموزان مدرسه پس از خواندن دسته جمعی سرود "حال خوش خواندن" که به مناسبت هفته کتاب توسط دبستان فرشتگان تولید شده است، پای قصه‌ها و معرفی کتاب توسط شهناز عمادی از آموزگاران و قصه گویان نام آشنای شیراز و این آموزشگاه دخترانه نشستند. در ادامه نیز پس از اهدای کتاب به دانش آموزان، میثاق نامه جشن تکلیف کتابخوانی توسط هلنا آرمان و دانش آموزان کلاس دوم قرائت شد.

در این میثاق نامه که همه دانش آموزان آن را به صورت دسته جمعی خواندند آمده است:" امروز به پدر و مادر مهربانم، آموزگار دلسوزم و خدای بزرگ قول می‌دهم با کتاب همیشه دوست باشم، کتاب خواندن را وظیفه خود بدانم و هــرگز یار مهربان را فراموش نکنم."

دونوازی سنتور توسط دو دانش آموز دبستان فرشتگان و تقدیر از فاطمه فال اسیری مدیر این دبستان به واسطه همراهی در اجرای برنامه پایان بخش جشن تکلیف کتابخوانی در شیراز بود.

الهه بهرامی