سرویس استان های هنرآنلاین: سارا گرگین با اشاره به اینکه بر اساس سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره آموزش با نگاه متفاوت دیده شده و این مهم در سراسر استان‌های کشور اجرا و برنامه‌ریزی شده، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هر سال شاخص‌های برنامه‌ریزی شده آموزش‌های مصوب وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را دسته‌بندی کرده و با توجه به نیازهای زمان و مکان توانسته است هر پانزده روز یک دوره آموزشی را دنبال کند. حداکثر دوره‌ها و آموزش‌های سال ٩٥ و ٩٦ در حوزه شغلی و تخصصی کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد برنامه‌ریزی شده بود که تقریبا با برنامه‌ریزی و شعار واحد آموزش در سال با یاری خداوند برگزار شد.

مسئول آموزش همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: با در نظر داشتن اهداف متعالی فرهنگ و هنر و نیاز آموزش در دنیای امروز و پرسرعت تغییرات و نیاز به روز شدن همکارانم، توانستم قدم کوچکی در پیشبرد حوزه فرهنگ و هنر در جامعه از راه آموزش‌های فرهنگی و هنری برای همکاران انجام دهم. محدودیت‌های آموزشی (با توجه به کم بودن تعداد کارمندان در عنوان رشته شغلی‌های فرهنگی و هنری) همیشه کارمندان اداره کل را در نگرانی قرار می‌داد و امکان برگزاری دوره‌های تخصصی عنوان پست سازمانی آنها را کمتر از قبل می‌کرد که با هماهنگی و همکاری‌های دفتر تحول اداری وزارتخانه، توانستیم بستر مناسبی را برای همکاران فراهم کرده و این دیده شدن آموزش در اداره کل استان از استقابل برخوردار بود و تمامی همکاران تمایل به شرکت در این دوره‌ها  دارند.

این بانوی فرهنگی اظهار داشت: شاید بتوان گفت یکی از بهترین رویکردهای این دوره‌ها در استان فارس و در شیراز استفاده از اساتید برجسته  که بیشتر آنها همکاران فرهنگ و ارشاد و همچنین اساتید و مدرسان دانشگاه نیز هستند آن هم در حوزه‌های تدریس کارگاهی بود. نکته قابل توجه اینکه با توجه به تجارب آنها در دوره‌های شغلی و دوره‌های تخصصی و اشراف بیشتری که نسبت به دیگر اساتید (که صرفا علمی در این خصوص داشتند)، در برگزاری دوره‌ها بسیار قوی عمل کرده و این امر باعث رضایت عالی همکاران بود.

وی ادامه داد: از سویی برای همکاران جزوه‌ها قبل از اتمام دوره تنظیم و به آن‌ها (حتی در شهرستان‌ها) ارائه می‌شد و می‌توانستند در بهترین شرایط و با اطلاعات کافی از پیش تعیین شده در کارگاه حضور داشته باشند. از دیگر ویژگی‌های این دوره‌ها برگزاری به موقع این دوره‌ها با همکاری معاونت اداری و مالی که مهمترین مشوق همکاران در این دوره‌های بود و همچنین رئیس امور اداری میسر نبود؛ دیگر اینکه همراهی ویژه همکاران اداره کل که عاشقانه و صادقانه ما را در این امر بسیار یاری کردند و بنده مدیون و سپاسگزار همه این عزیزان خواهم بود.

مسئول آموزش همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بیان داشت: با دیدگاه روشن به آموزش و پژوهش که می تواند انگیزه های قوی و توانایی را در تمام مراحل خدمت صادقانه عزیران در اداره کل بسازد استقبال خواهیم کرد و تمام تلاشمان را انجام می دهیم که این همکاری ویاری باعث رشد و تعالی همکاران و در نهایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس باشد. امید دارم آموزش در تمام حوزه ها ی فرهنگی وهنری و اداری سازمانی معرفت اندوزی و عشق را برای آینده همکاران به همراه داشته و بتواند برای سالهای آتی نیز برنامه ریزی های مدون به جهت پیشبرد اهداف سازمانی را به دنبال خود بسازد.

الهه بهرامی