سرویس استان‌های هنرآنلاین، مدیر و منشی صحنه اثریاد شده را کریم کریمی بر عهده دارو و زمان و مکان این برنامه بیستم تیرماه چهارشنبه ساعت ١٨:٠٠ چهار راه حافظیه اداره فرهنگ و ارشاد کافه کتاب است و ورود آزاد و رایگان در نظر گرفته شده که کتاب مجموعه نمایشنامه سرنوشت آسمون نوشته احمدرضا زنجیرساز و انتشارات شهر راز در روز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه ۹۷ ساعت ۱۸ در کافه کتاب تالار حافظ رونمایی می‌شود.

این رونمایی همراه با نقد و صحبت در مورد کتاب مذکور با حضور منتقد جوان حمید نشاط  است و همراه با نمایشنامه خوانی تشعشعات نت ورک که یکی از نمایشنامه‌های واقع در کتاب سرنوشت آسمون است و نمایشنامه به هدایت احمدرضا زنجیرساز و خوانشگرانی همچون  حمید رضامومنی، امین طاها سیمی،سامان بردبار و الن غیاثی است. از عوامل این نمایشنامه خوانی کریم کرمی مدیر و منشی صحنه است.

الهه بهرامی