به گزارش هنرآنلاین، مژگان قدوسی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز پیش نگاه در این جلسه که با حضور جمعی از گالری داران و اساتید دانشگاه شیراز و هنرمندان این شهر برگزار شد به معرفی ماهنامه پیش نگاه و رویکرد آن پرداخت.

در طی این جلسه مهرداد پرتوآذر، مدیر گالری تاروپود شیراز ضمن تشکر از این تعامل فرهنگی به چگونگی پیشرفت و رویکرد گالری‌های شیراز پرداخت.

 او خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تعداد گالری‌های شیراز رو به افزایش است و این خود نشان دهنده آماده سازی بستری است که باید با دقت نظر و هماهنگی برنامه ریزی شود.ضمن اینکه مرزی بین هنرمندان تهران و شیراز و سایر شهرهای ایران وجود ندارد و تمام دست اندرکاران به دنبال ساختن سازو کاری هستند تا هنرمندان را به پویایی و تعاملات فرهنگی سوق دهند.

در ادامه قدوسی به معرفی کتاب سال "پیش نگاه پرداخت". او گفت: کتاب سال پیش نگاه نوشتن تاریخی است که برای همگان مفید و ارزنده است. حال اینکه بسیاری از هنرمندان شهر شیراز و دیگر شهرها در پایتخت به برپایی نمایشگاه و نمایش آثارشان همت گماشتند، پس کتاب سال پیش نگاه را می‌توان در سایر شهرها معرفی کرد و در دسترس قرار داد و برای یکپارچه کردن این تعاملات همت گماشت.

معرفی نشریه پیش نگاه

در پایان سیروس رومی تاریخچه‌ای از پیدایش هنر و چگونگی حیات آن پرداخت و ضمن تشویق هنرمندان و گالری داران حاضر به این تعامل خاطر نشان کرد: هر گالری دار باید یک جلد از این کتاب را به منظور شناسایی و دنبال کردن حرکت‌ها و اتفاقات هنری در گالری خویش داشته باشد.

معرفی پیش نگاه به همت کتاب‌فروشی آبگون و حمایت مالی مجموعه هنر شهر آفتاب در اردیبهشت شیراز برگزار شد.