سرویس استان‌های هنرآنلاین: مرضیه صلح‌طلب، مسئول برگزاری مسابقه عکس "تاریکخانه" با بیان اینکه فراخوان نخستین مسابقه عکس "تاریکخانه" ٤ تا ١٥ دی‌ماه با موضوع فرش دست‌باف منتشر شد، اعلام کرد: این مسابقه با هدف آشنایی و ارتباط بیشتر مردم با فرش دستباف توسط انجمن علمی فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار شد که آثار توسط فریبا غروی به داوری گذاشته شد.

وی یادآور شد: پس از داوری ٣٢ اثر ارسالی، اثری از محمدحسین نیکوپور به عنوان عکس برتر مسابقه عکاسی "تاریکخانه" معرفی و ادیب حدایق نیز با یک عکس در مقام دوم قرار گرفت.

صلح طلب در عین حال افزود: هدایایی از سوی انجمن علمی فرش دانشگاه شیراز به نفرات برگزیده مسابقه عکس "تار    یکخانه" تعلق می گیرد.

الهه بهرامی