سرویس استان‌های هنرآنلاین: در "نشست تخصصی نقد تئاتر"، نمایش‌های "بیست ‌و سومین جلسه جن گیری" آنه میشل (مسعود ‌احمدی)، "شیش‌وبش" (نادر شهسواری)، "در انتظارِ گودو" (رها آزادی) و "می‌بافد پنه‌لوپه" (آرش ابراهیمی) با حضور منتقدین: بهمن سلیمانی (کارشناس تئاتر)، محمد برزویی (کارگردان تئاتر، منتقد تئاتر و کارشناسِ ارشدِ فلسفه غرب)، نوید جعفری (بازیگر و کارگردانِ تئاتر)، پارسا زنگنه (منتقد و پژوهشگرِ تئاتر و سینما) و با ارائه درس‌گفتار پیرامون نمایش‌هایِ ایرانی محمد‌علی رحیمی (معلّم و پژوهشگرِ تئاتر) نقد و بررسی می‌شوند.

محمدحسن محمودی منتقد، نویسنده، بازیگر و کارگردان مجری جلسه است و برگزارکننده و مدیرِ اجراییِ جلسه پارسا زنگنه خواهد بود.

این نشست پنجشنبه، پنجم بهمن‌ماه ساعت ۱۷ در خیابان قصردشت، کوچه ۲۵، "مجتمع شهرِکاغذی" برگزار می‌شود.

الهه بهرامی