سرویس استان های هنرآنلاین: رئیس انجمن موسیقی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از حضور این استاد بزرگ که از گنجینه های هنری این سرزمین به شمار می رود، خبر داد و گفت: برای فارس هنرپرور ومردم هنردوست استان و شیراز مایه مباهات است که این استاد و هنرمند در میان هنرمندان نی نواز و سه تار نواز حضور می یابد.

هدایت رضایی عنوان کرد: علاقه مندان می توانند از این فرصت پیش آمده استفاده کنند زیرا استاد موسوی هم در مورد رمز و راز نی نوازی خواهند گفت و هم درخصوص شیوه سه تار نوازی استاد احمد عبادی صحبت خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: مستر کلاس استاد محمد موسوی سه شنبه ١٠ مرداد از ساعت ١٥ تا ١٩ در دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن موسیقی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس درخصوص نحوه ثبت نام هنرمندان نی نواز و سه تار نواز در این مسترکلاس عنوان کرد: علاقه مندان می توانند با توجه به محدودیت زمانی با شماره تماس : ٠٩١٢١١٢٦٢٢٣(سیدمحمدکاظم موسوی شوشتری) تماس حاصل کنند.

الهه بهرامی