سرویس استان های هنرآنلاین: نشستی به منظور معارفه و اهدا ابلاغهای روسای انجمنهای اهل قلم شهرستانهای فارس در تالار غزل فرهنگ و ارشاد فارس برپا شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این آیین با اشاره به اینکه تمام تمرکز ما احیا انجمن ها به مفهوم واقعی انجمنی بوده است تا به دور از سلایق شخصی و انتصابی باشد، در عین حال گفت: ایمان و باور ما این است که بهترین ها اکنون در شهرستان ها با مشورت اهالی فرهنگ و هنر پای کار آمده اند.

بهزاد مریدی با ابراز امیدواری به اینکه در طول یک سال تکلیف تمامی انجمن ها از مجرای برپایی انتخابات مشخص شود، افزود: انجمن اهل قلم صرفا انجمن شعر نیست؛ ٤کارگروه در هیئت امنا پیش بینی شده که حاوی بخش های شعر(صدرا ذوالریاستین)، داستان(احمد اکبرپور)، ترجمه(علی معصومی) و پژوهش های ادبی(فرشید سادات شریفی) است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس عنوان کرد: این شیوه ای است که نیاز به یاری اهل قلم دارد و با نگاه به همه گروه ها باشد تا منحصر به حوزه شعر نشود.

وی حضور و وجود انجمن های اهل قلم شهرستانها را به هیچ عنوان به مفهوم نفی دیگر انجمن های ادبی ندانست و افزود: این بدین معنی نیست که آن انجمن ها باید در انجمن اهل قلم ادغام شوند زیرا هرگونه یکسان سازی فرهنگی و همسان سازی و یکی شدن ها در حوزه فرهنگ بسیار خبط و خطاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس بر داشتن کثرت تاکید کرد و افزود: ثبت انجمن های ادبی بی شمار در شهرستانها باید تشویق شود و وحدت در کثرت را در مجموعه با محوریت انجمن اهل قلم حاکم ساخت.

مریدی در ادامه گفت: فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس انجمن های اهل قلم شهرستان ها را به عنوان جایگاه برتر حوزه های شعر، ادب، مترجمی و پژوهش های ادبی خواهد شناخت در عین حالی که نگاه این انجمن ها به همه توام با احترام باشد.

وی انجمن ها را مجالی برای دیده و شنیده شدن افرادی دانست که در سراسر استان قرار دارند و دارای تریبونی نیستند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند.

گفتنی است: در ادامه این برنامه، روسای انجمنها به گفتگو نشستد و برای ادامه مسیر پیش رو با تبادل نظر راه کارهای لازم بررسی و مورد تحلیل قرار دادند.

الهه بهرامی