سرویس استان های هنرآنلاین: در این آیین که به میزبانی مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر فارس برگزار شد، محمدرضا خالصی شاعر و پژوهشگر ابتدا در رسای زنده یاد غلامحسن اولاد شعری سرود سپس پیرامون ٢ دفتر شعری که به همت همسر ایشان به انتشار رسید گفت: همت گماشتن در انتشار شعرهای زنده یاد غلامحسن اولاد کار قابل تحسینی است که با وجود انبوهی شعر چاپ نشده از زنده یاد غلامحسن اولاد از همسر این شاعر شیرازی خواستار ادامه چاپ آثارش هستم.

این استاد ادبیات و فلسفه سپس پیشنهاد یادنامه ای به پاس شاعرانگی "م.اندیش" را مطرح ساخت و گفت: مجموعه نوشته ها و مقالاتی که در این مدت پس از فقدان غلامحسن اولاد در قالب این یادنامه منتشر شود.

خالصی در ادامه به سبک شاعری غلامحسن اولاد پرداخت و عنوان کرد: شعر اولاد ویژگی های خاص خود را داشت؛ آشنایی زدایی در شعر اولاد خواننده را مسحور خود می سازد.

وی با اشاره مختصری به خاستگاه آشنایی زدایی هم اشاره کرد و افزود: آشنایی زدایی به معنی اینکه زبان معیار و زبان ادبی دو شکل جدا از هم پیدا می کنند؛ اگر امروز شاعری مانند غزل حافظ را بسراید از زبان معیار عدول کرده است اما اگر بخواهد به عنوان قاعده افزایی وارد صور خیال شود امروز خیلی برای مخاطب جذاب نیست.

خالصی به نقش آشنایی زدایی در آثار "م.اندیش" پرداخت و افزود: آشنایی زدایی به شکل هنجارگریزی آوایی است که در این ٢ دفتر هم دیده می شود.

این استاد ادبیات و فلسفه دانشگاه هنجارگریزی آوایی را در این دفاتر خوش شکل ارزیابی کرد و گفت: اولاد در این زمینه گوش بسیار حساسی داشت و از معدود شاعرانی بود که گوشش به شعر بسیار حساس بود؛ او شعر خوب و بد را به وسیله شنوایی تشخیص می داد.

خالصی افزود: گاهی وقتها شاعر هنجارگریزی واژگانی دارد یعنی از واژگانی استفاده می کند که تلاش کرده نو باشد.

این استاد و پژوهشگر ادبیات و شعر در ادامه به هنجارگریزی نحوی در شعر پرداخت. این در حالی بود که صدرا ذوالریاستین شیرازی، منصور اوجی، عبدالحمید رحمانیان، سیروس رومی، زهرا قائمی، علی الوندی در آیین نکوداشت و رونمایی "م.اندیش" شعرخوانی کردند.

در ابتدای این مراسم سلامی رئیس انجمن آثار و مفاخر فارس گفت: گرمای کلام زنده یاد غلامحسن اولاد علیرغم رفتنش ماندگار است؛ استاد سلامی در ادامه این نشست به بومی سرایی پرداخت و ٢ غزل به یاد استاد اولاد خواند.

یادآور می شود: زنده یاد غلامحسن اولاد متخلص به "م.اندیش" پنجم فروردین ١٣٩٦ چشم از جهان فروبست.

الهه بهرامی