به گزارش هنرآنلاین، محمود ایوبی اظهار داشت: در خواف و حتی در روستاهای این شهرستان استعدادهای هنری زیادی وجود دارد که نیازمند بستری مناسب برای شکوفا شدن است.

وی در خصوص عملیاتی شدن کشف استعدادها در این منطقه، افزود: طرح "١١٤" راه‌اندازی می‌شود و از تمامی روستاها و شهرها افراد مستعد در زمینه‌های هنری و موسیقی معرفی می‌شوند که ابتدا افراد خوش صدا به گروه همخوانی وحدت آفرین "۱۱۴" دعوت و بعد از تست صدا در گروه همخوانی ویژه قرار می‌گیرند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاداسلامی خواف خاطرنشان کرد: تاکنون افراد زیادی در این طرح ثبت نام کرده‌اند که از نیمه دوم تیرماه تمرینات آغاز می‌شود و از تمامی مدیران محترم مدارس تقاضامندیم هرچه سریعتر پیگیر این مهم باشند و اسامی را تحویل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بدهند.