سرویس معماری هنرآنلاین : برج مین مونپارناس در پایتخت فرانسه که به دلیل آنچه عدم تطابق و ناهمگونی با چشم انداز شهری پاریس عنوان می‌شد بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته و حتی لقب منفورترین ساختمان این شهر را از آن خود کرده است، برنامه‌های مفصلی برای هویت بخشی و در پی آن پذیرش از سوی ساکنین این شهر را دنبال می‌کند.

بخشی از این برنامه تور گروه موسیقی IMMOBILIER در برج مونپارناس است که صاحبان این برج امیدوارند در جذب شهروندان قهرکرده با این ساختمان مؤثر واقع شود.

همچنین 7 تیم چندرشته ای مأموریت یافته‌اند تا با ارائه طرح‌های خود هویتی جدید و قدرتمند، نوآورانه، پویا و بلند پروازانه به این بنا بدهند. سرمایه حدود 300 میلیون یورویی این پروژه تماماً از سوی صاحبان این برج تأمین خواهد شد.معماران و استودیوهایی از فرانسه، آمریکا انگلستان، هلند و چین در این رقابت شرکت دارند.مرحله دوم رقابت در حال حاضر در جریان است و با تعیین برنده نهایی در ژوئیه 2017 انتظار می‌رود عملیات اجرایی تا سال 2023 تکمیل شود.

منبع: archdaily