سرویس معماری هنرآنلاین : ماه آینده هم معماری به موضوع داغ جریان اصلی رسانه‌ها بدل می‌شود، بیارکه اینگلس به عنوان چهره‌ی روی جلد مجله وایرد انگلستان در شماره سپتامبر 2016 انتخاب شده است این شماره با عنوان اصلی "بزرگ تر بیاندیش" به معرفی و داستان معماران و هنرمندانی چون تام دیکسون، نری اکسمن، دیوید اجاو و رم کولهاس پرداخته است. این مجله بر اثرات علم و فناوری بر موضوعاتی چون طراحی، معماری، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و فلسفه متمرکز است.

این اولین حضور معمارانی چون بیارکه اینگلس بر روی وایرد و دیگر رسانه‌های انگلستان نیست؛ در نشریه‌های دیگر پیش از این هم مقالاتی پیرامون طرح پاویون سرپنتین از معماران بیگ و نقش این شرکت در فرم بخشیدن به خط آسمان نیویورک چاپ شده است. همچنین بیارکه اینگلس به عنوان یکی از 100 نفر برتر وایرد در شکل دهی به فرهنگ ما، اقتصاد فناوری، رفتار مصرف کننده و اکتشافات علمی و به طور خلاصه افرادیکه باعث وقوع اتفاقات می‌شوند، قرار گرفته است.

منبع: آرک دیلی/ اتوود