به گزارش هنرآنلاین ، این کمیته، از جمله کمیته‌های تخصصی ایکوموس است که بر مطالعات مربوط به معماری دست کند، معماری ناشی از کاستن توده پر از یک بستر طبیعی متمرکز است. کمیته متشکل از یک عضو پیوسته ایکوموس ایران؛ دکتر مهناز اشرفی (به عنوان مسئول)، و یک عضو وابسته ایکوموس ایران؛ مهندس امین کیوانلو (به عنوان دبیر)، در تیر ماه ۱۳۹۵ رسمیت یافته است. کمیته همچنین، افتخار همفکری و همراهی جناب آقای دکتر ناصر نوروززاده چگینی را خواهد داشت.‏

تشکیل این کمیته منطبق با اهداف ایکوموس ایران عبارت‌اند از:‏

• ارتقاء و ترویج دانش بشر در ارتباط با درک و توسعه مفهوم معماری دست کند به عنوان میراث مشترک ملت‌ها • ایجاد شبکه‌ای از متخصصین ملی همراه با توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه معماری دست کند • توجه به امر حفاظت از میراث دست کند و بررسی چالش‌های موجود به منظور جلوگیری از تخریب و نابودی آن‌ها • ایجاد حساسیت‌های لازم در میان گروه‌های متخصص و جلب توجه مدیران و اقشار مختلف در شناسایی و حفاظت از این معماری • انجام پژوهش‌های بنیادی در خصوص ابعاد گوناگون معماری دست کند از جمله:‏ - تفحص درفلسفه وجودی معماری دست کند در بین جوامع اولیه - بررسی نقش فناوری در شکل گیری و سیر تحول معماری دست کند‏‏ - ادبیات موضوع

کمیته با تکمیل اعضاء به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. بدین وسیله از علاقمندان دعوت می‌شود جهت اطلاعات بیشتر و برای ثبت نام در این کمیته به وبگاه ایکوموس ایران،بخش کمیته‌های علمی/ کمیته معماری دست کند، مراجعه کنند. ‏