به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ خانه تاریخی نصیرالملک شیراز درحالی یکی از بناهای شاخص و ارزشمند استان فارس به شمار می‌رود که نم و رطوبت موجب آسیب‌هایی به بخش جنوبی بنا که همجوار با مسجد نصیرالملک است شده بود.

عبدالرضا نصیری مدیر پایگاه بافت تاریخی شیراز گفت:از سال گذشته برنامه‌های پژوهشی و مطالعاتی بافت تاریخی شیراز آغاز شده است به طوری که تهیه طرح و ساماندهی و مرمت گذرهای سرپوشیده (ساباط ها) و همچنین مرمت خانه نصیر الملک از جمله اقداماتی بود که توسط پایگاه بافت تاریخی شیراز انجام گرفت.

او افزود: هم اکنون باتوجه به اعتبارات پیمانی و امانی که در اختیار داشتیم حفاظت سازه‌های چوبی و ساماندهی تاسیسات خانه نصیرالملک را انجام دادیم.

نصیری تاکید کرد: مشکلات مربوط به بخش جنوبی خانه نصیرالملک نیز که همجوار با مسجد نصیرالملک است مرتفع شده چنانچه نم و رطوبت این بخش از بنا از بین رفته است.

مدیرپایگاه بافت تاریخی شیراز با اشاره به تملک حیاط شمالی خانه نصیرالملک افزود: مرمت حیاط شمالی خانه نصیرالملک که به تازگی تملک شده آغاز شده و قرار است این بخش از خانه نیز آجرفرش شود.

آنطور که نصیری معتقد است، بسیاری از افراد تصور می‌کنند که با مرمت یک خانه تمام اقدامات حفاظتی به اتمام رسیده این درحالی است که وقتی که یک بنا مورد مرمت قرار می‌گیرد فاز جدید نگهداری و حفاظت آغاز می‌شود. درحال حاضر نیز نگهداری و حفاظت اصولی بنا یکی از اقداماتی است که باید انجام گیرد.