به گزارش هنرآنلاین ، در ابتدای این برنامه محمودی گفت: اگر به نازیبایی چهره ساختمان‌های شهر آگاه باشیم، نکته مثبتی محسوب می‌شود. عامه مردم و شهروندان از نازیبایی بناها صحبت می‌کنند و راضی نیستند. ما در بخش آموزش معماری، مدیریت و مشاوری ضعف داریم. باید وضع موجود را بشناسیم و بدانیم چه طور پیش رفته و چه قسمت‌هایی از آن را صعودی و نزولی کنیم تا بتوانیم چشم انداز خوبی از آینده ترسیم کنیم.

محمودی در ادامه عنوان کرد: تمام شهرها را در ایران ما معماران ساختیم . مسأله این است که ما بهره برداران از این فضا را نشناختیم. به همین علت معماران قدیم نسبت به اقلیمی که در آن خانه می‌ساختند شناخت داشتند. معتقدم کارفرمایان با دانش کم معماری ولی با آگاهی به نیاز خود تغییرات ایجاد کردند.

وی افزود: در دانشگاه نیز این اتفاق افتاده که خروجی‌ها بسیار زیاد بود اما خروجی که بتواند سازندگی داشته باشد، بسیار کم است. عامه مردم نیازمند داشتن اطلاعات درباره معماری هستند و باید بدانند این فضا روحانی، زیبا و آموزشی است.

شیبانی در خصوص چگونگی تغییر در روند معماری عنوان کرد: شهرهای بزرگ ما برای زندگی مطلوب نیست و تلاش فردی معماران چندان نمی‌تواند این چهره را متحول کند. من عامل اصلی را در شهرها رشد بی رویه جمعیت و مرعوب شدن مقابل فرهنگی می دانم که مختصات آن را به صورت هضم نکرده در معماری متجلی کرده‌ایم.

این عضو انجمن معماران انقلاب افزود: قبل از انقلاب خروجی دانشجوها طی یکسال 150 نفر بود اما خروجی فعلی دانشگاه‌های ما سالانه 4 هزار نفر است و حدود 300 آموزشگاه برای معماری و افزایش 30 برابری داریم. بازار کار با جمعیتی کمتر اداره می‌شد و در حال حاضر تناسبی وجود ندارد.

وی ادامه داد: این کمیت باعث می‌شود به جای نخبه پروری آن را روی مدارس معماری توزیع می‌کنیم و بدیهی است اگر بخواهیم برای هر مدرسه 10 استاد صاحب نظر داشته باشیم باید 3هزار و 500 نفر استاد داشته باشیم. تولیدی این افراد همین بناهای نازیبایی است که می‌بینیم.

شیبانی افزود: به علاوه، کارفرمایان نقش مهمی در این رابطه دارند و مناسبات اقتصادی، سوداگری زمین، فقدان برنامه ریزی جمعیتی، شهرداری‌ها و تشکیلات موازی بی تأثیر نیستند. در شمال شهر حتی اگر معماران نخبه تر باشند، با سلیقه‌های کج و معوج، تجمل گرایی زیاد، معماری‌های واپس گرا و نئوکلاسیک رو به رو می‌شویم.

عضو انجمن معماران انقلاب اسلامی با بی تأثیر نشمردن سوداگران زمین طی 15 ساله گذشته گفت: این سوداگران باعث افزایش قیمت زمین شدند که از درون آن‌ها نسل شرم آوری از معماران جفاکار در جامعه معماری به وجود آمد و برندهای تقلبی را خلق کردند.

گیتی اعتماد مدیرعامل انجمن طرح و معماری در تماسی تلفنی در خصوص معماری گفت: کارهای معماری خوبی در ایران به صورت پراکنده ایجاد شده است. علت اصلی به وجود آمدن معماری فعلی به وجود آمدن قشر نوکیسه است که فرصت آشنایی با فرهنگ بومی و سنتی را نداشتند و ثروت خود را در راه بساز و بفروش به کار بردند. نتیجه این مسائل را در معماری شهری می‌بینیم.