سرویس معمارى هنرآنلاین: قدم زدن در اکسپوى میلان به واقع گردشى مفرح در میان آیین ها و زیبایى شناسى مردمان مختلف کره زمین است؛ این فضاى بسیار بزرگ و وسیع، روزانه میزبان هزاران دیدارکننده است که جلوى در غرفه هاى به صف مى ایستند تا از تعریف هر کشور از موضوع " زمین و تغذیه" دیدن کنند.