سرویس معمارى هنرآنلاین: این شهر حدودا ١٥٠ ساله هم از معمارى جالب توجه ایتالیا بهره مند است، اما به سبب بافت شهرنشینى بسیار وسیع و تعریف تجارى که از میلان شده حضور سایر هنرها در آن چندان چشمگیر نیست؛ اما شهر به خوبى رنگ اکسپو دارد و هر جا چشم مى اندازید نشانه‌هاى گرافیکى و نیز تبلیغات محیطى اکسپو را مى‌بینید، اکسپویى که 31 اکتبر (نهم آبان) به کار خود پایان مى‌دهد.