سرویس معماری هنرآنلاین: تا پایان سال جاری میلادی، ۱۰ آسمان خراش جدید با حداقل ۳۳۸ متر تکمیل خواهند شد که بلندترین برج‌های سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شوند.

ساختمان‌های معرفی شده بر اساس اطلاعات شورای ساختمان‌های بلند و زیستگاه شهری، و براساس ارتفاع برج‌ها ارزیابی شده است.

برج شانگهای با ارتفاع ۶۳۲ متر, در ۱۲۸ طبقه پس از پایان مراحل ساخت سومین برج بلند دنیا خواهد بود.

Wuhan Center در ووهان چین با ارتفاع ۴۳۸ متر و در ۸۸ طبقه در رتبه دوم بلندمرتبه‌های امسال قرار دارد. این برج پس از ساخت در رتبه ۱۹ در رتبه‌بندی بلندترین برج‌های جهانی قرار خواهد گرفت.

برج مارینا ۱۰۱ دوبی، با ارتفاع ۴۲۶ متر و ۱۰۱ طبقه، دومین برج بلند دبی خواهد بود. ساخت این برج که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده اما با توجه به بحران‌های مالی جهانی ساخت آن متوقف شده بود، درنهایت امسال بازگشایی خواهد شد. این برج پس از ساخت در رتبه ۲۱ در رتبه‌بندی بلندترین برج‌های جهانی قرار خواهد گرفت.

برج خیابان ۴۳۲ در نیویورک با ارتفاع ۴۲۶ متر و ۸۵ طبقه بلندترین برج نیویورک خواهد بود. همچنین این برج که در منهتن نیویورک قرار دارد، پس از ساخت در رتبه ۲۲ در رتبه‌بندی بلندترین برج‌های جهان قرار خواهد گرفت.

برج CMA در ریاض عربستان سعودی با ارتفاع ۳۸۵ متر و ۷۹ طبقه پس از ساخت در رتبه ۳۴ در رتبه‌بندی بلندترین برج‌های جهانی قرار خواهد گرفت.

برج دالیان ۱ در چین با ۳۷۳ مترو ۸۰ طبقه یکی از پنج آسمان‌خراش در Eton Place Dalian است، که علاوه بر این یک برج با ۶۲ طبقه و سه برج ۴۲ طبقه قرار گرفته‌اند و برج دالیان ۱ با ۸۰ طبقه بلندترین آن‌ها محسوب شده و پس از اتمام ساخت در رتبه ۳۷ در رتبه‌بندی بلندترین ساختمان‌های جهانی قرار می‌گیرد.