سرویس معماری هنرآنلاین: یکصد و شصت و یکمین گفتمان هنر و معماری، به بیان دیدگاه‌های متفاوت در مورد انقلاب شهری با ندیریت مهندس علیرضا قهاری چهارشنبه 6 خردادماه در باغ موزه قصر برگزار می‌شود.

در این نشست که با سخنرانی دکتر سپیده شفائی، کمال اطهاری و محمد سالاری همراه است به پرسش‌هایی درباره؛ چه الگوهایی در گذشته در فهم شهر به کار رفته است؟، چگونه شهر را بفهمیم و امروزه چه الگوهایی در فهم شهر متداول است؟ پاسخ داده خواهد شد.

در دویست سال گذشته، جهان با یک انقلاب شهری مواجه شده است. در سال 1800 میلادی شهرها، جزیره ی کوچکی در پهنه ی وسیع اقیانوس روستاها بوده اند، به این معنا که بیشتر جمعیت جهان در روستاها به سر برده و از هر صد نفر، فقط سه نفر در شهرها زندگی می کرده اند. حال آن که در سال 2000 میلادی، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند. به عبارت دیگر جمعیت شهرنشین از حدود 29 میلیون نفر در سال به 8/2 میلیارد نفر در سال 2000 رسیده است. از عمده ترین پیامدهای این افزایش جمعیت شهری، رشد شهرهای بزرگ است. در سال 1800 تنها 4 شهر با بیش از یک میلیون نفر جمعیت در جهان وجود داشته است، حال آنکه در سال 2000 این تعداد به 411 شهر افزایش یافته است.

نمودار آماری جمعیت شهری قبل از سال 1800 بدون نوسان و تغییر بوده، اما بعد از آن شیب دار و شیب دار تر شده است. این انقلاب، فقط در زمینه توزیع مجدد جمعیت جهان نیست، بلکه در برگیرنده ی تغییرات اساسی در سازمان فضایی جامعه و سازمان اجتماعی فضا هم هست. رشد شهرها همراه با تغییرات پرفراز و نشیب، در ساختار اقتصادی توأمان شده و اتکای به محصولات کشاورزی به سمت اقتصادهای با محوریت بخش خدماتی و تولیدی حرکت کرده است. اساساً افزایش و رشد شهرها توام با تغییرات اجتماعی از سطح محلی تا جهانی (از روابط اجتماعی نزدیک در هم تنیده تا تعاملات عادی بسیار پراکنده) و شکل گیری طبقات اجتماعی جدید و تعارض آمیز بوده است. شهرها بر توسعه و تغییرات مظاهر اجتماعی متمرکز شده اند. شکل گیری و رشد شهرها سرآغاز تغییرات اجتماعی - اقتصادی عظیم بوده است.

یکصد و شصت و یکمین گفتمان هنر و معماری چهارشنبه 6 خرداد ماه 1394 از ساعت 16 تا 18:30 در باغ موزه قصر،‌ واقع در خیابان شریعتی، خیابان مطهری شرقی برگزار خواهد شد.