سرویس معماری هنرآنلاین: پنجمین نشست از سلسله سخنرانی‌های معماری معاصر با عنوان " معماری معاصر ایران از دریچه واقعیت " با سخنرانی: فرهاد احمدی برگزار خواهدشد.

اعضای پنل این نشست تخصصی داراب دیبا و سعید حقیر هستند.

پنجمین نشست از سلسله سخنرانی‌های معماری معاصر روز دوشنبه 11 اسفند ساعت 10 صبح در دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، سالن شهید آوینی برگزار می‌شود. ورود برای عموم علاقمندان آزاد می‌باشد. معرفی نهمین سلسله سخنرانی‌های قطب علمی فناوری معماری با موضوع کلی " معماری معاصر"

مطالعه و بررسی رویکردها، رویدادها و مسائل مرتبط با معماری معاصر و جاری در سطوح ملی و جهانی از جمله مهمترین عامل پیشرفت کیفیت معماری در کشور خواهد بود. شناخت ریشه‌های معماری، تحولات آن در دوران معاصر، جریانات تأثیرگذار، نهادها و سازمان‌های مرتبط، گرایش‌های نو در کشورهای مختلف، ارتباطات جهانی و بسیاری عوامل مؤثر دیگر، یکی از مهمترین راه‌ها برای شناخت و تدوین راهکارها در زمینه یادشده خواهد بود.

نهمین سلسله سخنرانی‌های قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با توجه به اهمیت موضوع با نام "معماری معاصر" برگزار خواهد شد.

این سلسله سخنرانی‌ها که هرساله با یک عنوان و رویکرد مشخص برگزارشده است، در نهمین سال برگزاری خود قصد دارد در هفت نشست مختلف از جوانب گوناگون موضوع معماری معاصر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

انتهای پیام/