به گزارش هنر آنلاین و به نقل از معماری نیوز در راستای انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۹۴ و بررسی بیشتر این موضوع، "تشکل‌های مهندسی ساختمان" با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام موجودیت کرد.

همزمان با ۵ اسفندماه روز مهندس، "تشکل‌های مهندسی ساختمان" با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام موجودیت، از نواقص قانونی و ناهماهنگی مراجع مختلف دخیل در مدیریت شهری و عدم تناسب و ناکارآیی "سازمان نظام مهندسی ساختمان"انتقاد کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تقدم منافع شخصی بر منافع جامعه باعث شده شاهد آن باشیم امروزه رانت‌خواری و روابط درون سازمانی کار را به جایی برساند که سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیشتر به یک موسسه مالی اعتباری شبیه سازد تا یک نهاد غیر انتفاعی و در خدمت مصالح اعضاء و عموم جامعه.

بیانیه "تشکل‌های مهندسی ساختمان"

قریب بیست سال از تاسیس سازمان نظام مهندسی می‌گذرد، سازمانی که به موجب قانون مصوبش قرار بود از یک طرف با اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان به شهروندان اطمینان دهد که در ساختمان‌هایی ایمن و راحت، با صرفه اقتصادی و انرژی در کالبد شهر‌ها زندگی کنند و از طرف دیگر با هماهنگی و ارایه خدمات صنفی، زمینه شناسایی منزلت مهندسان عضو را به جامعه فراهم ساخته و از این طریق بستر مناسب کسب و کار برای مهندسان و بالطبع جامعه تامین گردد، ولی متاسفانه اینگونه نشده است.

دلایل این امر صرفنظر از نواقص قانونی و ناهماهنگی مراجع مختلف دخیل در مدیریت شهری، عدم تناسب و ناکارآیی "سازمان نظام مهندسی ساختمان" است، تقدم منافع شخصی بر منافع جامعه باعث شده شاهد آن باشیم امروزه رانت‌خواری و روابط درون سازمانی کار را به جایی برساند که سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیشتر به یک موسسه مالی اعتباری شبیه سازد تا یک نهاد غیر انتفاعی و در خدمت مصالح اعضاء و عموم جامعه.

اهداف: "تشکل‌های مهندسی ساختمان" که از همسویی انجمن‌ها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی شکل گرفته است، با اعتقاد به خطیر بودن شرایط کنونی، وظیفه خود می‌داند ضمن تبیین و بررسی شرایط موجود جهت خروج از وضعیت نامناسب فعلی با دعوت به همکاری سایر تشکلهای مهندسی مرتبط با اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان از اظهارنظر و حضور آگاهانه فرد فرد مهندسان و دلسوزان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در انتخابات سال آینده، برای رسیدن به جایگاه هیئت مدیره‌ای "قانونمند، دانش پژوه، عدالت محور" تلاش و استقبال می‌نماید و اهداف زیر را در سرلوحه خود قرار خواهد داد:

مطالبه و پیگیری اجرای دقیق و کامل اهداف قانون جهت احقاق حقوق جامعه و مهندسین و صنوف ساختمان

نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی

واقعی کردن خدمات مهندسی و جلوگیری از ارایه خدمات از طریق اقدامات رانتی

دفاع از حقوق اجتماعی و حرفه‌ای کلیه مهندسان، بهره برداران، سازندگان، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی

اعضاء این تشکل: جامعه مهندسان مشاور ایران، جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه امیر کبیر، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، انجمن صنفی کار‌شناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان، کانون معمار ملی، کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث.

انتهای پیام/

انتهای پیام/