به گزارش هنرآنلاین به نقل از معماری‌نیوز مقررات "نما" که برای اولین‌بار، صورت ساختمان‌ها را همانند قسمت‌های پنهان سازه، مشمول رعایت اصول می‌کند، دارای 30 ضابطه است که از ابتدای نما‌کاری (خرید مصالح) تا انتهای آن را شامل می‌شود. احکام ضوابط نما در سه سطح "الزام"، "توصیه" و "پرهیز" تنظیم شده؛ به‌طورییکه استفاده از مصالح مقاوم در برابر فرسایش و آلودگی، "ضروری" و به‌کارگیری مجسمه و نمادهای ضدفرهنگی و رنگ‌های تند، "ممنوع" عنوان شده است.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضوابط جدید طراحی و اجرای "نما" در انواع ساختمان‌‌ها را به مناطق 22گانه ابلاغ کرد.

این ضوابط پیش‌تر به‌صورت کلی مطرح شده بود اما هم‌اکنون جزئیات آن که شامل 30 نوع مقررات و دستورالعمل برای نحوه چیدمان نمای ساختمان‌ها می‌شود، اعلام شده و باید توسط سازنده‌ها، اعمال و مورد استفاده قرار بگیرد. ضوابط جدید از ابتدایی ترین مرحله نماکاری که همان "خرید مصالح مخصوص نما" است، فرمان عملیات نما را تحت کنترل می‌گیرد و سپس بر مراحل میانی همچون "طراحی نما" و مرحله اصلی یعنی "اجرای نما" نظارت می‌کند.

صورت ساختمان‌ها به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده سیمای تهران، تاکنون چندان تحت کنترل واحد نبوده و برخلاف سایر قسمت‌های پنهان ساختمان که مشمول مقررات نظام مهندسی و شهرداری است، اجرای "نما" عملا خارج از محدوده استحفاظی این دو نهاد بوده و نما‌ها بیشتر تحت‌تاثیر سلیقه بسازوبفروش‌ها و تقلید چشمی یک سازنده از کار سازنده دیگر، اجرا شده است.

به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر، نوعی سنگ‌نما که چندان هم دربرابر فرسایش ناشی از نور خورشید و رطوبت و باد و باران، مقاومت کافی ندارد، به نمای غالب ساخت‌وسازهای مسکونی بدل شده است. این اواخر هم، نورپردازی های نه‌چندان جذاب، در ساختمان‌های جدید برخی مناطق مُد شده است.

برای ساماندهی این آشفته‌بازار، دفتر معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجموعه‌ای تحت عنوان "ضوابط عام نمای ساختمان" را تدوین کرده تا با اجرای آن توسط سازنده‌ها و نظارت شهرداران مناطق بر حسن‌اجرای این ضوابط واحد، سیمای شهر تهران از آشفتگی سال‌های اخیر فاصله گرفته و به سمت آراستگی حرکت کند.

ضوابط جدید نمای ساختمان، دارای سه سطح ایجابی، توصیه‌ای و سلبی است به این معنی که عمل به بخشی از ضوابط از سوی سازنده‌ها، حکم الزام دارد. برای بخشی دیگر، حالت توصیه‌ای در نظر گرفته شده و سایر ضوابط نیز حکم "پرهیز" و عدم اجرا را دارد.

در قالب مقرراتی که شهرداری تهران برای نحوه طراحی و اجرای نمای ساختمان‌های جدید وضع کرده، مالکان پروژه‌های ساختمانی باید از بکارگیری رنگ‌های تند و غیرهماهنگ با نمای غالب ساختمان‌های محله، پرهیز کنند و همه تاسیسات فنی نصب‌شده در بیرون و بام ساختمان را در برابر "دیدعمومی" استتار کنند. همچنین استفاده از مصالح مقاوم در برابر فرسایش و آلودگی، یک الزام است و در مقابل، باید از نصب علائم، نماد و مجسمه‌های اشاعه‌دهنده تفکرات دینی و ضد فرهنگی پرهیز شود.

مدیریت شهری، برای تضمین اجرای ضوابط نما، عدول از حداقل‌های پیش‌بینی شده در ضوابط را جزو خطوط‌ قرمز مربوط به پایان‌کار قرار داده به این معنی که اگر "نما" با دستورالعمل‌‌ها تناسب نداشته باشد، پایان‌کار ساختمانی صادر نخواهد شد.

انتهای پیام/