سرویس معماری هنرآنلاین : تقویت حضور هنر و نگاه زیبایی‌شناختی در آموزش و پرورش و مدارس با توجه به ضرورت و اهمیت آن از برنامه های کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در تعامل با وزارت آموزش و پرورش انجام می شود. در همین راستا جلسه کمیته تئاتر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست با مهدی نوید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد. در این جلسه که با حضور تنی چند از هنرمندان تئاتر تشکیل شد بر ضرورت توجه به هنر در آموزش و پرورش تاکید و گفته شد متاسفانه روح و هنر در مدارس وجود ندارد و این آسیب‌های فراوانی را برای جامعه ایجاد کرده و آموزش و پرورش به اهداف خود نرسیده است. بنابراین لازم است که زیباشناسی، آرامش و روح اعتقادی به آموزش و پرورش بازگردد و امسال که به نام فرهنگ نامگذاری شده فرصت مناسبی است که برای آن برنامه ریزی و اقدام شود. مهدی نوید دبیر شورای عالی آموزش و پرورش نیز در این جلسه گفت: متاسفانه در آموزش و پرورش فقط انتقال معلومات مورد توجه می‌گیرد، اما با تهیه سند تحول آموزش و پرورش موضوع تربیت اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، علمی، زیبایی شناختی و هنر هم مورد توجه قرار گرفته و تاحد امکان به موضوع هنر در مدارس گنجانده شده است. نوید در ادامه گفت: آموزش و پرورش در این سال ها در کشور کوچک دیده شده است، در حالی که اهمیت زیربنایی دارد و خوشبختانه امروز مسوولان دغدغه جدی تری درباره تحول در آموزش و پرورش را دارند. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با استقبال از تعامل و مشارکت کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کمیسیون هنر و معماری شورا و کمیته های آن و هنرمندان هنر در آموزش و پرورش را نقد کنند و برای حضور و تقویت هنر در مدارس با نگاهی همه جانبه طرح و برنامه بدهند و ما هم از طرح‌ها و ایده‌ها استقبال می‌کنیم. انتهای پیام/