به گزارش سرویس معماری هنرآنلاین ؛ مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی معماری، شهرسازی و امور بحران مرکز با اعلام این خبر گفت: تبیین و معرفی اجمالی ویژگی‌های کیفی مسکن مطلوب در جامعه اسلامی، تلاش در جهت خلق فضای سکونت واجد هویت با تکیه بر فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی، تبیین اصول، معیارها و ارزش‌های مسکن اسلامی و تدوین چارچوب نظری برای شناخت مبانی معماری مسکن اسلامی از مهم ترین اهداف نشست مذکور به شمار می‌رود.

دکتر فرزاد بهتاش با بیان اینکه مسکن جامعه اسلامی که از آن به مسکن طیبه تعبیر می‌شود، تجلی‌گاه ارزش‌های فرهنگی جامعه اسلامی است، افزود: همان گونه که اصول حاکم بر مفهوم خانواده بر معماری مسکن اثر می‌گذارد، طراحی و معماری محل سکونت نیز در شکل‌دهی به اصول و ارزش‌های فرهنگی انسان و خانواده تأثیر به سزایی دارد.

دبیر کمیته پژوهشی شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: نکته مهمی که متأسفانه امروزه به آن توجه نمی‌شود این است که اغلب معیارهایی که برای ارزیابی و همچنین تأمین کمبودها و تدوین برنامه‌های احداث و توسعه مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند، معیارهایی کمی هستند که عمدتاً محدود و منحصر به معیارهای اقتصادی می‌گردند و معیارهای کیفی و عمدتاً فرهنگی، مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند.

فرزاد بهتاش ویژگی‌های کیفی مورد نظر در طراحی مسکن را عمدتاً مشتمل بر اموری دانست که به عنوان ویژگی مسکن طیبه در آموزه‌ها و منابع اسلامی از آنها یاد می‌شوند و به نحوی موجب تجلی و ارتقاء کیفیت زندگی انسان در جامعه می‌گردند.

او تاکید کرد: مسکن نه تنها باید شرایطی را داشته باشد تا خانواده‌ها از نظر اقتصادی توان تهیه آن‌را داشته باشند، بلکه باید حائز شرایطی نیز باشد که بتواند به محلی برای سکونت همراه با تآمین آرامش، آسایش و امنیت ساکنانش تبدیل شود. مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی معماری، شهرسازی و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد: در نشست "مسکن در شهر اسلامی" که به همت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود سعی خواهد شد مهم ترین اصولی که ارزش‌های کمی و کیفی مسکن را به طور همزمان مدنظر قرار می‌دهند، مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان از این اصول در تدوین مبانی نظری معماری مسکن اسلامی بهره جست.

به گزارش هنرآنلاین؛ محورهای این همایش به شرح زیر هستند:

- فراتحلیل گرایش های نظری در تعریف شهر اسلامی

سخنران: دکترمحمدجواد مهدوی نژاد

- مسکن تجلی گاه مشارکت جمعی در شهر اسلامی

سخنران: دکتر غلامرضا اسلامی

- آموزه های اسلامی در طراحی مسکن در شهر اسلامی

بر این اساس، قرار است در همایش مسکن در شهر اسلامی، دکتر حمیدرضا صارمی، دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر محمدرضا فرزاد بهتاش سخنرانی کنند. این همایش صبح فردا، دوشنبه در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/